מענקים אירופים לפיתוח רובוטיקה בתחומי חקלאות ומזון

יום ג', 21 באפריל 2020
 
בימים אלה מסתיים מועד הגשת בקשות בעקבות   קול קורא של הרשות לחדשנות לביצוע תוכניות ליישום טכנולוגיות רובוטיקה בתחומי חקלאות-מזון וייצור מתקדם, בסביבה אמיתית או קרובה לכך.
 
תחום זה פתוח להגשת הצעות להשתלבות במאגדים אירופים במסגרת תכנית Horizon 2020. במסגרת ההצעה לפרויקט יש להציג יישומי אב-טיפוס הבנויים סביב פלטפורמות הפועלות בסביבה אמיתית (או קרובה לכך) ולהדגים השפעה חברתית-כלכלית משמעותית.
 
בהצעה לפרויקט מתבקש דגש על הנושאים הבאים: 
מידה משמעותית של חדשנות וסיכון מדעי וטכנולוגי, פיתוח פתרונות טכנולוגיים הנותנים מענה ליעדי הביצועים הנדרשים 
ביצוע הדגמות בהיקף נרחב דרך שימוש בתשתיות קיימות, ופיתוח מדדי ביצועים עבור התוכנית 
דגש על פוטנציאל הקיימות לטווח הארוך של התוכנית, חיבור אפשרי למקורות מימון אירופיים, לאומיים או פרטיים אחרים.
שיתוף גורמי תעשייה, לרבות חברות קטנות ובינוניות (SMEs), בהפעלת התוכנית, וסלילת הדרך לביסוס שיתופי פעולה חזקים ליישומים רובוטיים חדשניים בתעשייה. 
 
קהל יעד 
חברות תעשייתיות העוסקות בפיתוח טכנולוגיות ייצור מתקדמות, חברות המפתחות טכנולוגיות משלימות/תומכות, וחברות ייצור המעוניינות להכניס חדשנות לתהליכיהן. שותפים אקדמיים או מכוני מחקר יכולים להצטרף כקבלני משנה.
מינימום דרישה למאגד הינה השתתפות של שלושה שותפים לפחות משלוש מדינות שונות המשתתפות בתכנית H2020. 
 
מימון
המענק ניתן ישירות ע"י האיחוד האירופאי בהתאם לתנאי התוכנית. גובה המענק בקול הקורא הוא בין 6-7 מיליון יורו לפרויקט (לכל השותפים למשך כל שנות הפרויקט). שיעור המימון לתוכניות מאושרות הוא 70% מתקציב הפרויקט + 25% תקורה. סה"כ שיעור המימון עשוי להגיע לכ-87.5% מתקציב הפרויקט.
 
אופן הגשת בקשה
הנוסח המלא והמחייב של הקול הקורא מופיע בפורטל הנציבות האירופית  
ICT-46-2020 b) Innovation Actions (IA) - Robotics for agri-food, and agile production
 
לפרטים ויצירת קשר
ליווי ותמיכה בתהליך יינתנו למועמדים ע"י ISERD, המינהלת הישראלית למו"פ האירופי, רשות החדשנות. למידע נוסף ניתן לפנות לניר שקד Nir.s@iserd.gov.il