האקזיט שכשל

יום ג', 5 בפברואר 2019
לא תמיד אקזיט נושא פירות - ולאחר תום החגיגות מתברר כי העסקים הם לא כפי שהם הוצגו. 
מדובר בחברת לומניט  שעתה מתברר כי בעת האקזיט שווי החטיבה היה 132 מיליון דולר ולא 200 מיליון דולר, כפי שפורסם בעת המכירה ב-2017, לקרן ההשקעות הבריטית EMK.
 
החברה שנמכרה לא הצליחה לעמוד באבני הדרך שנקבעו לקבלת הסכום המקסימלי, ולכן עתה סכום הרכישה שאמור להשתלם לבעלי המניות יקטן.
 
לומינטי, שהיתה חטיבה בחברת Hola Networks, דיווחה ב?2017 על אקזיט לפי שווי של 200 מיליון דולר, עם מכירת השליטה לקרן ההשקעות הבריטית EMK.
 
כעת הגיעה החברה לשלב העסקה של התשלום שסוכם שיהיו לפי ביצועים, ולצורך כך נחשפו פרטי העסקה המלאים בבית המשפט, ומהם עולה כי השווי האמיתי של החברה בעת הרכישה היה 132 מיליון דולר. כמו כן, התשלום הנוסף של 51 מיליון דולר - שהיה מותנה בביצועים - יעמוד לבסוף על 25 מיליון דולר בלבד, ויעלה את שווי העסקה ל-165 מיליון דולר.
נראה כי החברה, המספקת מערכת תקשורת מאובטחת, לא הצליחה לעמוד במכירות שנקבעו לקבלת הסכום המקסימלי, וכך סכום הרכישה הסופי שאותו יקבלו בעלי המניות יעמוד על 125 מיליון דולר בתמורה ל?75.6% ממניות החברה. שאר המניות יישארו בידי שני מייסדי החברה, עופר וילנסקי (בתמונה) ודרי שריבמן.
על פי מסמכים שהוגשו לבית המשפט המחוזי, מתווה הרכישה כלל השקעה של 100 מיליון דולר בחברה חדשה שבאמצעותה התבצעה העסקה, ובה השקיעה הקרן הבריטית 70 מיליון דולר, ו-30 מיליון דולר נוספים לקחה החברה כהלוואה. הכסף שימש את החברה לרכישת חלקם של בעלי המניות הקודמים.
 
עוד מצוין בבקשה כי ללומינטי יתרות מזומן של כ-5.2 מיליון דולר לאחר החלוקה, וכי היא חברה רווחית עם תזרים מזומנים תפעולי (EBITDA) של 14.7 מיליון דולר ב?2018. בשנים 2016-2018 צמחה החברה בשיעורים של 52%-87%.