המשק היצרני ממשיך בהתרחבות למרות האטה ביצוא

יום ה', 20 בפברואר 2020

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים ירד בחודש ינואר ב-1.7 נקודות לרמה של 50.1 נקודות. ירידה חלה בהזמנות ליצוא ובחלק מרכיבי המלאים. מנגד, רכיב ההזמנות המקומיות עלה החודש ורכיב התעסוקה עבר להצביע על התרחבות בפעילות.

מדד מנהלי הרכש בישראל ירד בחודש ינואר לרמה המפרידה בין התרחבות בפעילות התעשייתית להתכווצות. עיקר התרומה לירידה נבע מרכיבי ההזמנות מחו"ל ומרכיבי המלאים. רמת המדד בישראל דומה כעת לממוצע העולמי. נתוני סחר-חוץ לחודש ינואר מצביעים על מגמת ירידה חדה בקצב שנתי של 8.4% ביצוא התעשייתי בשלושת החודשים האחרונים.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, עלה בחודש ינואר ב-0.3 נקודות לרמה של 50.4 נקודות. בארה"ב מתפרסמים שני מדדי מנהלי רכש ושניהם מצביעים החודש על התרחבות בפעילות - מדד מנהלי הרכש (ISM) עבר החודש להצביע על התרחבות בפעילות לראשונה מזה חמישה חודשים. מדד מנהלי הרכש בגוש האירו עלה לרמה של 47.9 נקודות, אולם עדיין מצביע מזה שנה על התכווצות בפעילות התעשייתית. בבריטניה המדד עלה לרמה של 50 נקודות לראשונה מזה שמונה חודשים. בסין המדד ירד במעט לרמה של 51.1 נקודות.

כלכלני בנק הפועלים: השנה נפתחה עם אינדיקטורים חיוביים יחסית לייצור התעשייתי בעולם, ושיפור באופטימיות בקרב מנהלי הרכש בעולם, שמקורו בהסכם הסחר בין ארה"ב לבין סין, וביציאה מסודרת של בריטניה מהאיחוד האירופי. כל זה נכון כמובן עד להתפשטות וירוס הקורונה. מדדי מנהלי הרכש בעולם, לחודש ינואר, טרם משקפים את ההשפעות הצפויות של וירוס הקורונה. בשבוע האחרון של ינואר העובדים בסין שהו בחופשת ראש השנה, ועד למועד זה לא הייתה ברורה חומרת התפשטות הווירוס. שרשרת הייצור בעולם צפויה להיפגע בשל השבתת הייצור בערים רבות בסין, ואנו מניחים שבחודש הקרוב יתבהרו יותר השפעות ווירוס הקורונה על הפעילות התעשייתית בעולם.

לסיכום:

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.1% לעומת ערך של 51.8% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 1.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. קו המגמה מעיד כי גם בחודשים הקרובים צפוי המדד להימצא במגמת התרחבות. גם בינואר ממשיך רכיב המחירים להימצא במגמת התכווצות.

 

 

 

 

 

 

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש ינואר 2020  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

ינואר

מדד

חודש

דצמבר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

50.1

51.8

1.7-

התרחבות

5

קו מגמה

50.5

52.0

1.5-

התרחבות

41

ביקושים מקומיים

54.8

53.7

1.1

התרחבות

5

ביקושים לייצוא

44.7

49.1

4.4-

התכווצות

2

תפוקות ייצור

56.1

56.1

 

התרחבות

16

תעסוקה

53.7

49.4

4.3

התרחבות

1

מחירי חומרי גלם

46.5

42.9

3.6

התכווצות

7

מלאי מוצר מוגמר

47.7

51.0

3.3-

התכווצות

1

מלאי חומרי גלם

53.9

55.6

1.7-

התרחבות

2

כמות הרכישות למלאי

44.7

48.0

3.3-

התכווצות

2

זמני אספקה יבוא

38.8

47.7

8.9-

התכווצות

7

זמני אספקה מקומי

47.1

 

51.2

4.1-

התכווצות

1

 

 

 

 

 

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

57.3

58.7

יוני

2018

יולי

2018

אוגוסט

2018

ספטמבר

2018

אוקטובר

2018

נובמבר

2018

דצמבר

2018

ינואר

2019

60.2

58.1

61.3

59.8

57.7

59.3

54.1

56.6

פברואר

2019

מרץ

2019

אפריל

2019

מאי ‏2019

יוני

2019

יולי

2019

אוגוסט

2019

ספטמבר

2019

54.2

55.3

52.8

52.1

51.7

51.2

49.1

47.8

אוקטובר

2019

נובמבר

2019

דצמבר

2019

ינואר

2020

פברואר

2020

מרץ

2020

אפריל

2020

מאי

‏2020

48.3

48.1

47.2

50.9

 

 

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי עבר להתרחבות

בפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב חל החודש שינוי כיוון ולאחר חמישה חודשים ברציפות במגמת התכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתרחבות. פעילות כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 129 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 50.9% לעומת ערך של 47.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 3.7% לעומת החודש הקודם. החודש רוב הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד עברו גם הם להתרחבות בנוסף לרכיב המחירים הנמצא זה החודש השני בהתרחבות. החודש 8 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.  

ברכיב הביקושים ליצוא חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתכווצות שב רכיב זה ועבר להתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 53.3% לעומת ערך של 47.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 6.0% לעומת החודש הקודם. החודש רק 6 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם ברכיב הביקושים המקומיים חל החודש שינוי כיוון ולאחר חמישה חודשים ברציפות במגמת התכווצות שב רכיב זה ועבר להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.0% לעומת ערך של 46.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 4.4% לעומת החודש הקודם.  החודש 10 מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שינוי כיוון ולאחר חמישה חודשים ברציפות במגמת התכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 54.3% לעומת ערך של 44.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה דרסטית של 9.5% לעומת החודש הקודם. החודש רק 7 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.6% לעומת ערך של 45.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.4% לעומת החודש הקודם. החודש רק 4 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 53.3% לעומת ערך של 51.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.7% לעומת החודש הקודם. משמעות המצאות רכיב זה בהתרחבות היא כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים בעיקר את עליית המחירים של מוצרי האלומיניום, מוצרי הפלדה והשמן. מנגד מציינים את המשך ירידת המחירים בסודה קאוסטית, גז טבעי ומחירי ההובלה. בנוסף מציינים מנהלי הרכש את המחסור בכוח אדם לעבודות זמניות.

 

 

 

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2015

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

53.0

54.0

54.4

51.9

52.0

51.4

51.9

51.5

51.5

55.5

52.7

51.9

2016

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.9

50.8

51.0

49.2

50.1

52.1

48.2

53.3

55.4

54.3

53.4

56.1

2017

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.9

54.6

54.2

57.3

56.7

54.3

55.1

56.9

55.9

56.3

58.2

56.3

2018

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

55.3

55.2

55.1

53.3

54.4

54.4

54.0

52.8

53.8

51.1

53.1

54.2

2019

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

52.8

52.0

55.1

53.1

49.4

48.0

48.0

47.4

48.3

49.6

48.9

47.5

2020

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

50.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך במגמת התכווצות

הפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש התשיעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות  בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 50.0% לעומת ערך של 47.5% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה של 2.5% לעומת החודש הקודם. החודש חלק מהרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד עברו מהתכווצות להתרחבות.רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות.

ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שינוי כיוון ולאחר שבעה חודשים ברציפות במגמת התכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 50.1%, עליה משמעותית של 4.5% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי שינוי הכיוון והמעבר להתרחבות ברכיב זה נצפתה החודש בסקטור מוצרי הצריכה ומוצרי הביניים והיא מיוחסת בעיקר להקטנת האי ודאות באנגליה בעקבות הבחירות הכלליות וקביעת מועד סופי לברקזיט.   

גם ברכיב הביקושים המקומיים חל החודש שינוי כיוון ולאחר שמונה חודשים ברציפות במגמת התכווצות עבר רכיב זה להתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 51.2% לעומת ערך של 46.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 4.8% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי שינוי הכיוון והמעבר להתרחבות נצפתה במוצרי הצריכה ובמוצרי הביניים וכי הקטנת אי הודאות הפוליטית והשקה של מוצרים חדשים הם הסיבות העיקריות לשינוי.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.7% לעומת ערך של 46.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.6% לעומת החודש הקודם. מגמת התכווצות נצפתה בכל 3 סוגי המוצרים.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש היה 51.5%. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי קיימת התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי החודש נמשכת במוצרי הביניים מגמת ההתכווצות בעוד שבמוצרי ההשקעה והצריכה נצפתה החודש התרחבות. הסיבות העיקריות להתייקרות הינם שערי החליפין, התייקרות מחירי האנרגיה ועלית מחיר ע"י הספקים.

ברכיב התעסוקה חל החודש שינוי כיוון ולאחר תשעה חודשים ברציפות במגמת התכווצות שב רכיב זה להתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 50.1% ברכיב זה, עליה של 2.3% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתרחבות בכוח האדם נצפה במוצרי הצריכה ומוצרי הביניים. כמו כן מציינים כי עיקר ההתרחבות הינה בחברות הקטנות וכי הסיבה העיקרית להתרחבות הינה הגדלת כמות הביקושים.