מה ירד ומה עלה בסיכום נתוני היבוא באוגוסט

יום ב', 9 בספטמבר 2019
נתונים על יבוא מוצרים בני קיימא שמפרסמת רשות המיסים הממשלתית מסמנים  מגמה חלקית של האטה.
 
יבוא כלי רכב
• בחודש אוגוסט 2019 נרשם יבוא כלי רכב (פרטיים) בהיקף של 15,836 לעומת 22,525 כלי רכב באוגוסט 2018, ירידה בשיעור של 29.7%. יבוא רכב מסחרי ירד ב- 15.7% והגיע ל- 730 כלי רכב לעומת 866 כלי רכב באוגוסט 2018. הירידה ביבוא כלי רכב נובעת חלקית מהקדמת יבוא כלי רכב בחודש מרץ, ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק שתחולתה מ-1.4.2019. ההקדמה בחלקה באה על חשבון יבוא חודש אוגוסט.
 
• בחודשים ינואר-אוגוסט 2019 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב- 178,660 בהשוואה ל- 194,770 בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 8.3%. יבוא כלי רכב מסחרי ירד ב- 11.4% בתקופה זו והגיע להיקף של – 6,548. הירידה ביבוא רכב נובעת מיבוא מתון יחסית בתחילת שנת 2019 לעומת יבוא גבוה במיוחד בתחילת 2018, לאחר האטה ביבוא כלי רכב בשנת 2017.
 
• נתוני המגמה מצביעים על עליה מתונה ביבוא כלי רכב נוסעים החל מסוף 2018.
 
מוצרי חשמל ואלקטרוניקה
• בחודש אוגוסט 2019, בהשוואה לאוגוסט 2018, נרשמה ירידה ביבוא של רוב מוצרי החשמל הלבנים. במקררים, מכונות כביסה ומייבשי כביסה נרשמה ירידה ביבוא בשיעור של 17.0%, 5.4% ו- 1.8% בהתאמה. במדיחי כלים, לעומת זאת, נרשמה עליה ביבוא בשיעור של 25%.
 
• במצטבר בחודשים ינואר-אוגוסט 2019 נמצא יבוא מוצרי החשמל הלבנים בעליה בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. יבוא של מקררים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים עלה ב- 7.2%,  30.4%, 13.2% ו- 8.6% בהתאמה.
 
• באלקטרוניקה הבידורית נרשמה ירידה ביבוא. יבוא טלוויזיות בחודש אוגוסט 2019 ירד בשיעור של 48.8% וביבואDVD  נרשמה ירידה של 51.7%. בנתוני יבוא מצטברים לחודשים ינואר-אוגוסט 2019 לעומת ינואר-אוגוסט 2018, נרשמה ירידה בשיעורים של 17.6% ו- 33.3% ביבוא טלוויזיות וביבוא  DVDבהתאמה.
 
• יבוא סיגריות ירד בחודש אוגוסט ב- 4.5%. אך במצטבר בתקופה ינואר – אוגוסט נמצא יבוא סיגריות בעליה של 3%. יתכן והעליה מוסברת במעבר מצריכת טבק לגלגול לצריכת סיגריות עקב העלאת מס קניה על טבק לגלגול שנכנסה לתוקפה ב- 21.02.2019. בערך יבוא של טבק אחר שכולל טבק לגלגול נרשמה בחודש אוגוסט ירידה של 51.6% לעומת אוגוסט 2018, בהמשך לירידה באפריל-יולי. לעומת זאת, ההכנסות מטבק לגלגול עלו בשיעור של כ-15.5% לעומת אוגוסט אשתקד. במצטבר בינואר – אוגוסט 2019 נמצא ערך יבוא של טבק אחר, בירידה בשיעור של 38.8% והכנסות מטבק אחר בעליה של 2.9%.
 
• סה"כ ערך כלל היבוא בחודש אוגוסט 2019 הסתכם ב – 5.9 מיליארד $  - ירידה של 6.7% לעומת ערך היבוא באוגוסט 2018. נתוני מגמה מצביעים על יציבות חלקית בערך היבוא.