הגידול ביצוא הישראלי

יום ב', 26 בנובמבר 2018

 

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

לפי סיכומי משרד הכלכלה במחצית הראשונה של שנת 2018 הסתכם יצוא הסחורות והשירותים מישראל בהיקף כולל של כ-54.6 מיליארד דולרים.

צמיחה ביצוא

נתוני המחצית הראשונה מצביעים על צמיחה של כ-8.6% ביצוא הסחורות והשירותים בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

שינויים בתמהיל היצוא הישראלי

תמהיל היצוא מישראל בשנים האחרונות משתנה כך שיצוא השירותים תופס נתח משמעותי יותר מסך היצוא הכללי.

יצוא השירותים היווה כ-43% מסך היצוא הכללי במחצית הראשונה של שנת 2018 לעומת כ-36.9% בתקופה מקבילה בשנת 2015.

צמיחה מהירה ביצוא השירותים וצמיחה איטית יותר ביצוא הסחורות

היקף יצוא השירותים במחצית הראשונה של שנת 2018 עמד על כ 23.5- מיליארד דולרים גידול של כ-12.2% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

היקף יצוא הסחורות עמד על כ-31.1 מיליארד דולרים - גידול של כ-6.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

יצוא סחורות

נתוני מחצית השנה הראשונה של 2018 מצביעים על עלייה של כ 6.0%- ביצוא הסחורות מישראל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

היקף היצוא

במחצית הראשונה של שנת 2018 הסתכם יצוא הסחורות מישראל בהיקף כולל של כ-32.3 מיליארד דולרים.

המשך התאוששות היצוא

נתוני המחצית הראשונה של שנת 2018 מצביעים על המשך התאוששות ביצוא הסחורות לעומת התקופות המקבילות בשנים קודמות.

גידול בשירותי ההייטק

הגידול ביצוא הישראלי נבע בעיקר בשל הגידול בענפי ההייטק אשר צמחו בכ-10.2% במחצית הראשונה של שנת 2018 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2017.

צמיחה בשווקים המתפתחים

היצוא הישראלי במחצית הראשונה של שנת 2018 צמח בעיקר בשווקים מתפתחים כגון אמריקה הלטינית ואסיה. שווקים אלו פיצו על הירידה ביצוא לשווקים המפותחים, צפון אמריקה ואירופה.

עשרת יעדי היצוא העיקרים של ישראל היוו כ-64% מהיצוא הישראלי במחצית הראשונה של שנת 2018 לעומת כ-62% במחצית הראשונה של שנת 2017.

מכסים בין ארה"ב וסין

בצל העלאות המכסים ההדדיות בין ארה"ב וסין, היצוא הישראלי לסין במחצית הראשונה של שנת 2018 עלה בכ-70% לעומת תקופה מקבילה אשתקד.

גידול במכשור אופטי, רפואי ואחר

הגידול ביצוא הישראלי נבע בעיקר בשל הגידול ביצוא של מכונות ומיכון חשמלי ומכני אשר צמח בכ-17.1% במחצית הראשונה של שנת 2018 לעומת שנת 2017.

ענפים נוספים אשר תרמו לצמיחה

ענפים נוספים שתרמו להמשך הגידול ביצוא הישראלי במחצית הראשונה של שנת 2018 הם:

מכשור אופטי, רפואי ואחר - היצוא גדל בכ-25.8% בהשוואה לשנה קודמת.

מינרלים - היצוא גדל בכ-84.1% בהשוואה לשנה קודמת.

מתכות בסיס - היצוא גדל בכ-19.7% בהשוואה לשנה קודמת.

פנינים, אבנים ומתכות יקרות

פנינים, אבנים ומתכות יקרות היוו כ-25% מהיצוא הישראלי במחצית הראשונה של שנת 2018 לעומת כ 28%- במחצית הראשונה של שנת 2017.

מכונות ומיכון חשמלי ומכני

מכונות ומיכון חשמלי ומכני היוו כ-22% מהיצוא הישראלי במחצית הראשונה של שנת 2018 לעומת כ-19% במחצית הראשונה של שנת 2017. מוצרי תחבורה

 

יצוא השירותים

נתוני המחצית הראשונה של שנת 2018 מצביעים על עלייה של כ-12.2% ביצוא השירותים מישראל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

היקף היצוא

במחצית הראשונה של שנת 2018 הסתכם יצוא השירותים מישראל בהיקף כולל של כ-23.5 מיליארד דולרים.

המשך מגמת צמיחה

נתוני המחצית הראשונה מצביעים על המשך מגמת הצמיחה ביצוא השירותים - תוך 5 שנים יצוא השירותים גדל בכ-36%.

שירותי הייטק

שירותי ההייטק היוו כ-33% מהיצוא הישראלי במחצית הראשונה של שנת 2018 לעומת כ-32% במחצית הראשונה של שנת 2017.

שירותי תיירות

שירותי תיירות היוו כ-16% מהיצוא הישראלי במחצית הראשונה של שנת 2018 לעומת כ-15% במחצית הראשונה של שנת 2017.

גידול בשירותי התיירות

גידול נוסף שהשפיע רבות על יצוא השירותים הישראלי במחצית הראשונה של שנת 2018 הוא שירותי תיירות בו היה גידול של כ-10% מכ-3,263 מילוני דולרים בשנת 2017 לכ-3,591 מיליוני דולרים בשנת 2018.

ענפים נוספים אשר תרמו לצמיחה

ענפים נוספים שתרמו להמשך הגידול ביצוא השירותים הישראלי במחצית הראשונה של שנת 2018 הם:

שירותי תחבורה אשר היצוא בהם גדל בכ-9% בהשוואה לתקופה מקבילה בשנה קודמת.

תעשייה וחרושת, כריה חציבה אשר היצוא בהם גדל בכ-7.7% בהשוואה לשנה קודמת.