משרד הכלכלה יגדיל השנה בכשלושים אחוזים את תקציב תוכניות הסיוע ליצואנים

יום ו', 14 באפריל 2017
לנוכח הביקורת על העדר די תקציבים לעידוד היצואנים ועם מנויו של אלי כהן לשר כלכלה חדש המדבר כבעל מרץ - מתכוון משרד  הכלכלה להגדיל את הסיוע ליצואנים עוד השנה.
 
המינהל לסחר חוץ שבמשרד הכלכלה והתעשייה יגדיל השנה בכ-30% את תקציב תוכניות הסיוע שהוא מפעיל  לחברות מייצאות. מדובר בתוכניות "כסף חכם", בקרן הפרויקטים והמכרזים הבינלאומיים ובקרן מאגדי תשתית. בשנת 2016 העביר המינהל ליצואנים שהשתתפו בשלוש תוכניות אלה תמיכות בהיקף כולל של כ-60 מיליון שקל בלבד.
 
מנתוני משרד הכלכלה עולה כי ב-2016 הגישו 240 חברות מייצאות בקשות לקבלת סיוע ממינהל סחר חוץ, במסגרת אחד המסלולים הייעודיים שהוא מעמיד. מכלל הבקשות, 129 אושרו ו-111 נדחו. 39 מתוך הבקשות לקבלת תמיכה מהמדינה נדחו בשל היעדר תקציב מספיק. במשרד הכלכלה מעריכים כי בעקבות הגדלת התקציב לתוכניות אלה לשנה זו, ניתן יהיה לתמוך במספר רב יותר של חברות.
 
המגזר שממנו הוגשו רוב הבקשות לקבלת מענקי סיוע ליצואנים הוא מגזר התוכנה והתקשורת עם 58 בקשות, אחריו חברות שעוסקות בתחום האלקטרוניקה עם 22 בקשות, 21 בקשות לתמיכה הוגשו מצד חברות שעוסקות בתחום מוצרי הצריכה, 20 בקשות מחברות תעשייה ובשיעורים דומים גם חברות בתחום החקלאות, בתחום הקלינטק, ובתחום המזון והמשקאות.
 
לפי נתוני משרד הכלכלה והתעשייה, השוק המבוקש ביותר בקרב החברות שהשתתפו באחת משלוש התוכניות של מינהל סחר החוץ הוא השוק האמריקאי: 79 מתוך 240 בקשות שהוגשו לו אשתקד עסקו בהרחבת היצוא בארצות הברית.
 
אחריו, ובפער משמעותי נמצא השוק הסיני עם 35 בקשות לסיוע שהגישו חברות ישראליות, השוק ההודי עם 20 בקשות, השוק היפני עם 15 בקשות והשוק הגרמני עם 11 בקשות.
 
"מדובר בחמישה שווקים שלגביהם הוגשו מרב הבקשות וגם מספר הבקשות שאושרו הוא בהתאם", אמר ראש מינהל סחר החוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, אוהד כהן.
 
עוד עולה מהנתונים כי 80% מהחברות המייצאות שביקשו אשתקד תמיכה במסגרת אחת מתוכניות הסיוע של המדינה, פועלות באזור המרכז והצפון ועוד 20% מהחברות פועלות באזור ירושלים ואזור הדרום: