גידול ביצוא היי-טק

יום ב', 9 בדצמבר 2019

סיכומי יצוא רשמיים מחתית 2019 מראים את הגידול והמשקל של  יצוא השירותי ובהם יצוא בתחום התוכנה.

במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם יצוא הסחורות והשירותים מישראל בהיקף כולל של כ-56.2 מיליארד דולר.

הצמיחה בקצב הגידול ביצוא הסחורות והשירותים במחצית הראשונה של 2019     היא איטית יותר מהקצב בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת עקב האטה בצמיחת יצוא הסחורות הנובעת ברובה עקב ירידה משמעותית ביצוא היהלומים.

נתוני המחצית הראשונה מצביעים על צמיחה בקצב של כ- 4.5 אחוזים ביצוא הסחורות והשירותים בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

שינויים בתמהיל היצוא: תמהיל היצוא מישראל בשנים האחרונות משתנה כך שיצוא השירותים תופס נתח משמעותי יותר מסך היצוא הכללי. יצוא השירותים מהווה כ-49 אחוז מסך היצוא הכללי במחצית הראשונה של שנת 2019.

את היפוך המגמה (והצלה ממפולת כללית בנתונים בעיקר  נוכח הירידה ביצוא יהלומים) מובילים ענפי יצוא שירותי תוכנה, ייעוץ בתחום המיחשוב, שירותי מיחשוב אחרים, ושירותי מו''פ עם קצב צמיחה שנתי ממוצע של כ- 18 אחוז.