יצוא השירותים מישראל גדל ב-14 אחוז

יום ד', 8 באוגוסט 2018

 

יצוא השירותים מישראל בחודשים ינואר - מאי 2018 רשם עליה בשיעור של 14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שהם כ-2.4 מיליארד דולר, והסתכם בכ- 19.6 מיליארד דולר. כך עולה מסקירה שערך אגף כלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר על בסיס נתוני הלמ"ס.

 

הסקירה כוללת השוואה לנתוני התקופה המקבילה אשתקד, התייחסות למאזן התשלומים ולכניסות תיירים, וכן לחלוקה בתוך ענפי השירותים עצמם.

 

מניתוח מאזן התשלומים, ניתן לראות כי התורם העיקרי לעודף בחשבון השוטף הינו העודף בחשבון השירותים לעומת הגירעון המתמשך בחשבון הסחורות, כך שחשבון הסחורות הסתכם בגירעון של 4.3 מיליארד דולר לעומת עודף של 4.5 מיליארד דולר בחשבון השירותים.

 

ניתוח מרכיבי יצוא השירותים מראה כי תחום יצוא שירותי התחבורה (הכולל הובלת מטעני יצוא ומטענים בין נמלים זרים; דמי נסיעה של נוסעים; דמי חכירה של אוניות ומטוסים; שירותי נמלים; שירותים הניתנים ע"י עמילי מכס) היווה בתקופה הנסקרת כ- 9% מכלל יצוא השירותים מישראל והסתכם בכ- 1.7 מיליארד דולר. תחום זה רשם עליה של כ- 8% שהם כ- 129 מיליון דולר, לעומת ינואר-מאי 2017.

 

תחום יצוא שירותי התיירות (הכולל פעילות משרדי נסיעות ותיירות; הוצאות בארץ של תיירים מחו"ל ועובדים זרים המועסקים בישראל), היווה בתקופה הנסקרת כ- 15% מסך יצוא השירותים. בתחום זה נרשמה עלייה של 13% (337 מיליון דולר) לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והסתכם בכ- 3 מיליארד דולר.

נתון זה נתמך בכמות התיירים הנכנסים לישראלים אשר רשמה גידול של 22% בחודשים ינואר - מאי 2018 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

תחום יצוא שירותים עסקיים אחרים, המהווה את עיקר יצוא השירותים -כ-76% מסך יצוא השירותים, (בתחום זה נכללים: שירותי מחשוב, שירותי תוכנה ותכנות עבור לקוחות בחו"ל; שירותים למסחר סיטונאי, שירותי הנדסה, שירותי מו"פ ועוד), רשם עלייה של כ- 15%, שהם כ- 1.9 מיליארד דולר, והסתכם בכ- 14.8 מיליארד דולר. עיקר העלייה נבעה מתחום שירותי המחשוב והאינטרנט שעלו בתקופה זו ב- 25% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

 

יצוא שירותים של חברות הזנק ועסקאות בנכסים בלתי מוחשיים, (המהווה כ- 2% מסך יצוא השירותים) רשםירידה של כ- 47% והסתכם בכ- 481 מיליארד דולר, לעומת כ- 911 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. יש לציין כי ענף זה מתאפיין בדרך כלל בתנודתיות גבוהה ומושפע מעסקאות בודדות של מכירת חברות הזנק ישראליות לחברות מחו"ל.

 

סעיף יצוא שירותי ביטוח ושירותים ממשלתיים (המהווה בסה"כ כ- 0.1% מסך יצוא השירותים, וכולל שירותי ביטוח של מטענים ושירותים ממשלתיים הניתנים לנציגויות זרות בישראל), רשם עליה של כ- 21% , שהם 4 מיליון דולר, והסתכם ב- 23 מיליון דולר.