אמינות בנק ישראל מול סילופי הנתונים של נתניהו

יום ב', 13 בינואר 2020

בניגוד להערכות ה"מצוינות" שהשמיעו בימים אלה ראש הממשלה נתניהו והשר הפורש כחלון כולל יפוי מלאכותי לגבי הגרעון המדאיג בתקציב הלאומי/ממשלתי מפרסמת מחלקת המחקר של בנק ישראל הערכה מפוכחת,  ואמינה יותר.

עיקרי הדברים:

"התוצר בישראל צפוי לצמוח בשיעור של 2.9% בשנת 2020,  נמוך מהתחזית הקודמת, ובשיעור של 3.2% בשנת 2021 

התחזית ל-2020 כוללת השפעה של תחילת הפקת הגז ממאגר "לוויתן", שלהערכתנו תתרום כ-0.3% לצמיחת התוצר בשנה זו. בהשוואה לתחזית הקודמת, תחזית הייצוא ל-2020 עודכנה כלפי מטה לאור הירידה בתחזיות לסחר העולמי וכן בשל שינוי בצפי לגבי הפעילות המקומית של חברות גדולות. פעילות זו צפויה להתבטא גם בעלייה בהשקעות המיובאות ב-2020, מעבר לזו שגולמה בתחזית הקודמת.

ההנחות לגבי המדיניות הפיסקאלית עודכנו לאור ההחלטה על פיזור הכנסת וקיום בחירות נוספות בתחילת 2020. בפרט, אנו מניחים כי חלקה הראשון של שנת 2020 יתנהל בתקציב המשכי. בנוסף, אנו מניחים שלאחר הבחירות והקמת הממשלה יינקטו צעדים במטרה להקטין את הגירעון, הן באמצעות האטה של קצב גידול ההוצאה הציבורית בהשוואה לשנים קודמות, והן באמצעות העלאת צד ההכנסות.

 

תחזית חטיבת המחקר ל-2020—2021

 

(שיעורי השינוי באחוזים, אלא אם צוין אחרת)

 

 

2019 1

התחזית ל-2020

השינוי מהתחזית הקודמת

התחזית ל-2021

התמ"ג

3.3

2.9

-0.1

3.2

הצריכה הפרטית

3.9

2.5

0.5

2.5

ההשקעה בנכסים קבועים (ללא אוניות ומטוסים)

0.9

-0.5

1.5

3.0

הצריכה הציבורית (ללא יבוא ביטחוני)

3.8

2.5

1.0

2.5

היצוא (ללא יהלומים והזנק)

4.7

4.5

-1.0

4.0

היבוא האזרחי (ללא יהלומים, אוניות ומטוסים)

4.3

1.0

1.5

2.5

האבטלה (שיעור)2

3.3

3.3

-0.1

3.3

האינפלציה3

0.4

1.0

-0.2

1.4

 
 

1.        נתוני החשבונאות הלאומית – אומדן ראשון של הלמ"ס.

 

2.        הממוצע השנתי של האבטלה בגילי העבודה העיקריים (25–64).

 

3.        הממוצע של מדד המחירים לצרכן ברבעון האחרון בשנה לעומת הממוצע ברבעון האחרון בשנה הקודמת.

 

 

      האינפלציה והריבית

 

להערכתנו, שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הקרובים יעמוד על 1.0%, מעט נמוך מהערכתנו הקודמת. האינפלציה בסוף 2021 צפויה להסתכם ב-1.4%. אנו מעריכים כי שוק העבודה מתייצב בסביבה של תעסוקה מלאה, כך שלא צפויה התגברות של לחצים מכיוון זה על המחירים המקומיים. בפרט, אנו מעריכים כי עליות השכר ימשיכו לתרום לאינפלציה במחירי השירותים והמוצרים הבלתי סחירים באותה המידה שבה תרמו בתקופה האחרונה.  אשר לאינפלציה במחירי המוצרים הסחירים, אנו מעריכים כי טרם מוצה תהליך הגידול בתחרות אשר מושפע, בין היתר, מהתפתחות המסחר באינטרנט. מחירי המוצרים הסחירים צפויים להמשיך להיות מושפעים מתהליך זה וכן מהייסוף שהתרחש בשער החליפין. לאור כל אלה, אנו ממשיכים להעריך שעליית האינפלציה הכוללת בטווח התחזית תהיה הדרגתית.

 

אנו מעריכים כי הריבית תעמוד על 0.25% או 0.1% בעוד שנה.  לקראת סוף 2021, העלייה הצפויה של האינפלציה, ביחד עם צמיחה צפויה בסביבת תעסוקה מלאה, עשויות להביא לכך שהריבית תתחיל לעלות בהדרגה."