נזקי האקרים שלומיאלים

יום א', 21 באפריל 2019

גוברים סיכוני ההאקרים

אך בחברות האבטחה אומרים כי 

יש גם האקרים שלומיאלים...