Fake News.

יום ו', 21 בדצמבר 2018

 

התקשורת המסורתית, מטלוויזיה ועד עיתונות, כמו גם הרשתות החברתיות משולבים כולם במה שנקרא Fake News.

אלה הן כידוע ידיעות בלופ מלא או חלקית, שאנו עוקבים אחריהן בפליאה החל  מסיפורי והצהרות הנשיא טראמפ ועד ראש ממשלתנו בנימים נתניהו שלוקב לפעמים באיבוד זיכרון או בהמצאתו.

שבעקבותיהן בא גל שלפרשנות מבולבלת.

השבועון TIME נותן לכך ביטוי מוחשי