סכסוך משפחתי

יום ש', 20 בינואר 2018
"אני רואה שאתה לוטש עיניים לרובוטיות אחרות
 
אנו חייבים ללכת ליעוץ..."