בנק ישראל על הפקעות מחירים בגז הבייתי

יום ג', 3 בנובמבר 2020

 

בשעה ש"מתווה הגז" של ממשלת נתניהו עולה בעשן לאחר השתלטות חברת שברון על מאגרי הגז בים (עם רכישת נובל אנרג'י) – וכל המיליארדים שהובטחו על ידי נתניהו נעלמו עם ריח הגז –מקופחים אזרח ישראל גם בנושא הגז הביתי.

דוח מיוחד של בנק ישראל מבהיר את העובדות:

  • בשוק הגז הביתי בישראל קיימים פערי מחירים בין החברות הוותיקות הגדולות, השולטות ברוב השוק לבין החברות החדשות שהן קטנות יותר. פערי המחירים הם גדולים במיוחד – כ-40 אחוזים – לצרכנים המשתמשים בצובר, שימוש הנפוץ בעיקר בבתים משותפים. הפערים לצרכנים במיכל קטנים בהרבה – כ-7 אחוזים בלבד.
  • הפער הקטן לצרכנים במיכל מבטא את העובדה שהחברות הגדולות מוכרות את הגז במכל במחיר נמוך בהרבה מאשר בצובר, והחברות הקטנות מוכרות את הגז במחיר דומה לשני סוגי הצרכנים.
  • חסמי המעבר בין חברות עבור צרכנים בצובר, יכולים להסביר את פערי המחירים בין החברות בסוג זה של אספקה, בניגוד לפערים הקטנים לצרכנים במיכל, שהחסמים עבורם נמוכים יותר.
  • מדיניות להפחתת עלויות המעבר (הכספיות, ומורכבות תהליך המעבר) יכולה לתרום לצמצום העלות העודפת של הצרכנים של גז בצובר.

הגז הביתי בישראל משווק בשני אפיקים עיקריים: במכלים, בעיקר בבתים פרטיים, או בצובר, בעיקר בבנייני דירות. בעת האספקה במיכל החברות מחליפות מיכל ריק במכל מלא, ובצובר הן מזרימות גז לצובר קבוע המותקן ליד הבניין באמצעות צינור ממכלית. בישראל אין פיקוח על מחיר הגז הביתי ולכאורה התנאים הם של שוק חופשי. בפועל השוק כולל ארבע חברות ותיקות בעלות נתח שוק גבוה ועוד מספר חברות חדשות יחסית בעלות נתח שוק נמוך. ישנם חסמי מעבר גבוהים בין חברות הגז בעיקר ללקוחות הגרים בבניין משותף – כלומר צרכני גז בצובר – ואילו במיכל חסמי המעבר פחותים.

ניתוח שערך ד"ר רן שהרבני מחטיבת המחקר של בנק ישראל באמצעות מאגר נתונים ייחודי מיסודו של משרד האנרגיה על מחירי גז הבישול ברמת היישוב, החברה, וסוג החיבור (צובר או מכל 12 ק"ג) מצא שמחירי הגז הממוצעים גבוהים בהרבה בצובר מאשר במיכל וכן שהמחיר שגובות החברות הוותיקות גבוה מזה של החדשות. הפער גבוה בצובר ונמוך במיכל (איור 1).