הלמ"ס: ירידה קלה בשכר

יום ו', 4 בפברואר 2022

חודש נובמבר 2021 - על פי נתונים מקוריים (עובדים ישראלים)

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 11,349 ש"ח, ירידה של 1.1% לעומת נובמבר 2020 (11,472 ש"ח).

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים היה 10,525 ש"ח, ירידה של 3.4% לעומת נובמבר 2020 (10,896 ש"ח).

מספר משרות השכיר היה 3.820 מיליון, עלייה של 16.9% לעומת נובמבר 2020 (3.269 מיליון). 

נתוני מדדי שכר ותעסוקה מבוססים על דיווחים חודשיים של המעסיקים למוסד לביטוח לאומי. דיווחים אלו אינם כוללים עובדים שמקבלים דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. חישוב השכר הממוצע למשרת שכיר אינו מתייחס למספר הימים בחודש שבהם הועסק העובד.