חובת פריסה משותפת של סיבים בבניינים

יום ד', 29 ביולי 2020

משרד התקשורת פרסם את המדיניות החדשה שקבע לעניין פריסת סיבים אופטיים באופן משותף לכמה חברות בבנייני מגורים (פריסה ורטיקלית). המטרה של המדיניות החדשה היא להימנע מפריסה כפולה ומכופלת של סיבים ולאפשר שימוש משותף בסיבים שיפרוס המפעיל הראשון שיגיע לבניין.

ההנחיה של המשרד אינה נוגעת לבניינים שכבר נפרסו בהם סיבים, כך שלמעשה פרטנר, סלקום ו-IBC, לא יחויבו להציע את תשתיותיהן שכבר נפרסו בבניינים עבור בזק והוט שעתידות להיכנס לתחום.

לדברי המשרד, הקשיים המרכזיים לפרישת תשתית סיבים בבנייניי מגורים קיימים (במקטע אנכי) נובעים מכמה סיבות: ייחודיותו ההנדסית של כל בניין, שינויים שנערכו בבניין, אי קיומה של צנרת פנויה, פריסה בתוך בתי הדיירים עצמם, תצורת הצנרת הקיימת, קשיים שמעלים הדיירים, ועדי בתים ועוד. כמו כן, עלויות העבודה לחיבור דירות המגורים לסיבים הן משמעותיות ומורכבות עקב שונות רבה בצנרת ובארונות התקשורת שהותקנו בעבר.

לכן המשרד קובע הוראות שיאפשרו שימוש משותף בתשתית הסיבים האופטיים שתותקן בבניין על ידי מספר חברות התקשורת, דבר שיביא הן למזעור עלויות על ידי חיסכון בהשקעות כפולות בעלויות הפרישה ובתשומות העבודה, והן לצמצום המטרד הציבורי לדיירי הבניין, והכל תוך תגמול ראוי לחברת התקשורת הראשונה שתקים את התשתית.

במסגרת העקרונות שנקבעו, כל מפעיל שפורס סיבים בבניין החל מהיום, יחויב לפנות לכל מפעיל אחר בהצעה לעשות שימוש משותף בתשתית הסיבים שיפרוס בבניין. תשתית הסיבים שתיפרס בבניין תתבסס על פתרונות ורכיבים הניטרליים מבחינה טכנולוגית על מנת לאפשר שימוש בטכנולוגיות שונות ובטופולוגיות שונות.

המפעיל המשתף יפנה לכל המפעילים 30 ימים טרם תחילת העבודה לפריסת תשתית סיבים בהצעה לעשות שימוש משותף בתשתית ולחלוק בעלות הקמת תשתית הסיבים. המפעילים יידרשו להשיב בתוך שלושה שבועות האם בכוונתם להשתתף בעלות.
מפעיל שלא ייתן תשובה חיובית בזמן וירצה להתחבר במועד מאוחר יותר, יצטרך לשלם עבור חלקו היחסי והוא לא יוכל להשתמש בלוח המחברים שיפרוס המפעיל הראשון שפורס. המפעיל הראשון יוכל לדרוש פרמיה סבירה עבור ההשקעה שלקח בפריסת הבניין. מחלוקות בין מפעילים יועברו לטיפול על ידי המשרד.