פימי חתמה על הסכם השקעה אסטרטגי באורביט

יום ג', 26 בספטמבר 2017

 

בשלב הראשון פימי תשקיע בחברה 36 מיליון שקל תמורת הקצאת מניות לפי מחיר של 6.7 שקל  למניה, ותהפוך להיות בעלת השליטה בחברה. בשלב השני והשלישי פימי תקבל אופציות להשקעה של עד 72 מיליון שקל  נוספים בחברה, בתמורה להקצאת מניות. היקף האחזקות של פימי בשלב זה יוכל להגיע לכ-55% ממניות החברה.

זאב שטיין יחזיק ב-29.3% ממניות החברה ויעבור לשמש יועץ לחברה למשך 3 שנים; איציק גת ימונה להיות יו"ר הדירקטוריון.

מבנה העסקה:

בשלב הראשון, מיד לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים להשלמת העסקה, פימי תשקיע בחברה 36 מיליון שקל בתמורה להקצאת מניות במחיר של 6.7 שקל למניה. היקף האחזקות של פימי בשלב זה יגיע לכ-33.4% ממניות החברה והיא תהפוך לבעלת המניות הגדולה ביותר ובעלת השליטה בחברה. פימי תמנה 3 דירקטורים מטעמה וביניהם גם את יו"ר הדירקטוריון המיועד,  איציק גת. בשלב השני, פימי תקבל אופציה למשך שנתיים להשקיע בחברה 18 מיליון שקל נוספים בתמורה להקצאת מניות במחיר של 7.5 שקל למניה. היקף האחזקות של פימי בשלב זה יוכל להגיע לכ-42% ממניות החברה. בשלב השלישי, פימי תקבל אופציה למשך 5 שנים להשקיע בחברה 54 מיליון שקל נוספים בתמורה להקצאת מניות במחיר של 9 שקל למניה. היקף האחזקות של פימי בשלב זה יוכל להגיע לכ-55% ממניות החברה.

גילון בק, שותף בכיר בקרן פימי: "אורביט פועלת בתחומים בעלי פוטנציאל צמיחה משמעותי. לחברה יש ידע ייחודי בתחומי מערכות תקשורת עתירות טכנולוגיה והיא מעניקה פתרונות  לשווקים מסחריים, אזרחיים וביטחוניים. העסקה תואמת את מדיניות הקרן לרכישת חברות והשבחתן ואנו מאמינים כי לפימי יכולת משמעותית וניסיון רב העשויים לתרום לצמיחת החברה ולקדם את מימוש הפוטנציאל הרב הקיים בה."

זאב שטיין, יו"ר אורביט: "אנו שמחים על כניסתה של קרן פימי להשקעה באורביט. השקעתה מהווה עדות ליתרונות הטכנולוגיים והתחרותיים של אורביט ולפוטנציאל העסקי הקיים בחברה. לאחר עשיה של שנים רבות בחברה והובלתה כיו"ר הדירקטוריון בעשור האחרון, אני שמח להעביר את הובלת הניהול באורביט לקרן פימי, לה רקורד עשייה והצלחות מוכחות, ובטוח כי הובלתה ומעורבותה יהיו לערך רב עבור החברה, העובדים, הלקוחות והמשקיעים. בכוונתי להמשיך לשמש יועץ לחברה ולסייע בידי היו"ר החדש בכל אשר יידרש כדי להצעיד את אורביט להצלחה".