דופקים ומחייכים

יום ד', 7 באוגוסט 2019

FINTEC - הטכנולוגיה הבנקאית החדשנית :

דופקים את הקשישים - ומחייכים -

הבנקים סוגרים סניפים פוגעים בשירות 

ומחפשים אהבה...