ניצחון חלקי במאבק נגד הפרטת להבה

יום ג', 22 במאי 2018

ניצחון - זמני וחלקי - במאבק למניעת הפרטה של שירות המדינה לקידום ידע במחשוב בפריפריה.

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים חייב את המדינה לקלוט לשורותיה 16 מדריכים ומנהלים בפרויקט להב"ה (לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית), שסיפקו הדרכות במיומנויות מחשב מטעם המדינה לבני הפריפריה.

התובעים הגישו את תביעתם בשנת 2015 באמצעות עו"ד עמי כהן, לאחר שהמדינה בחרה

לסיים את המכרז אשר במסגרתו הועסקו. נודע להם כי על-מנת להמשיך את העסקתם באותו תפקיד בדיוק, יהיה עליהם לחתום על חוזה העסקה עם אחת החברות שזכו במכרז חדש

ה"זוכה" לביקורת רבה.

צוין כי המדריכים דיווחו על שעות העבודה שלהם באופן מקוון, לרבות חופשות, ימי מחלה, מילואים וכיו"ב, למנהלת של מערכת הנוכחות במטה להב"ה במשרד הממשלתי הרלוונטי (עד 2014 משרד האוצר, והחל מ-2014 משרד המדע). העובדים קיבלו שי לחגים מהמדינה

ודיווחו על הנסיעות שלהם באמצעות מסמך עם לוגו של משרד האוצר, ואף השתלמו על-ידי

יחידת הדרכה ופיתוח עובדים של משרד האוצר.

"המסקנה מן האמור היא שהתובעים היו עובדים של קבלן כוח-אדם, ושהמדינה הייתה 

המעסיק בפועל שלהם", נכתב בפסק הדין.

בימים אלה מתנהלת תביעה נוספת שהוגשה על-ידי כ-80 עובדים נוספים בפרויקט להב"ה,

אשר הועסקו בצורה דומה על-ידי המדינה, אך במסגרת מכרז מאוחר יותר.

לאור ההכרעה בתיק זה, ניתן להניח כי ההכרעה בתיק הנוסף לא תהיה שונה, וייתכן כי

בית הדין יכפה בקרוב על המדינה לקלוט גם את אותם עשרות עובדים נוספים של פרויקט

להב"ה, כעובדי מדינה.