עושים סדר בשוק הפרוע של שירותים פיננסים

יום ג', 25 במאי 2021
הצמיחה הבלתי מבוקרת של יזמי ארנקים אלקטרונים כמו גם מציעי  שירתים פיננסים שונים המבטיחים הרים וגבעות של רווחים מחייבת פעולה. עתה נמסר כי  רשות ניירות ערך תפקח מעתה גם על חברות פינטק לסוגיהן בתחום התשלומים.
עם זאת, הפיקוח על הבנקאות הפתוחה. גופי פינטק גדולים וארנקים דיגיטליים יישאר בידי בנק ישראל.
 
המחדל בפיקוח על עולם הפיננסים החוץ בנקאי יצר מצב שהסמכות היתה  של רשות שוק ההון. אלא שנוכח העומס שנוצר בתחום בשל הקמתן של חברות רבות הפונות בבקשה לרשיון, כמו גם התפתחות של תחומים חדשניים כגון API (נותני שירותי השוואת עלויות המקבלים מידע על לקוחות הבנקים), וגופי PSD (חברות פינטק המבצעות שירותי תשלום), הומלץ באוצר כי תחומים אלה יועברו לאחריות רשות ניירות ערך.
נקווה כי עם ההסדר בתחומים אלה יושם קץ לאנרכיה והטעיות בכל השוק של מתן שירותים פיננסים.