משרד התקשורת מבקש גישה למאגרי מידע אישיים

יום ב', 18 בינואר 2021
 
 
משרד התקשורת פרסם  שימוע, במסגרתו הוא בוחן קבלת נתונים חודשיים מחברות התקשורת אודות לקוחותיהן וצריכת השירותים על ידם. הנימוק הוא - רצון לבנות מאגר מידע שישמש לניתוחים והשוואות. 
 
המידע במסגרת הדרישה כולל פרטים מזהים על המנוי, דוגמת כתובתו המדוייקת, פרטים אודות החבילה הנצרכת על ידו, לרבות תאריך ההצטרפות ותעריפיה; וכן פירוט נוסף הנוגע לכל אחד מהשירותים אותם צורך המנוי מהחברה. לדוגמה, בשירות אינטרנט החברות נדרשות בין היתר להעביר את מהירות הגלישה של הלקוח. בשירות סלולרי נדרש בין היתר היקף הדאטה בו הלקוח משתמש בחודש ומספר דקות שיחה שבוצעו. בשירות טלוויזיה דורש המשרד בין היתר היקף שעות צפייה ומספר ממירים שיש ברשותו של הלקוח.
 
לדברי המשרד, כווbתו  חשובה והיא צפויה להביא בתוצאה הסופית לשיפור השירות ללקוח ושקיפות מלאה של השירותים אותם הוא מקבל.
 
 
עם זאת היא עלולה להיתקל בבעיות משפטיות הקשורות בפרטיות.  לא מובן מדוע נדרש לדוגמה מספר דירתו של הלקוח. בכוונת המשרד לדרוש את העברת הנתונים במתכונת חודשית. דרישת נתונים זו נוגעת לכלל סוגי הלקוחות המקבלים שירות מבעל הרישיון, בין אם מדובר בלקוחות פרטיים ובין אם עסקיים, הן ברמה הסיטונאית והן ברמה הקמעונאית.
 
"נתונים אודות מאפייני צריכת שירותי התקשורת על ידי המנויים בישראל, עתידים לספק מידע רב אודות צד הביקוש לשירותים אלו, וזאת במקביל לצד ההיצע המשתקף מנתוני התשתיות", כותב המשרד. "הצלבת המידע תאפשר קבלת תמונה מלאה על פעילותם של ספקי התקשורת מחד, וכן על מאפייניו של צרכן התקשורת מאידך. מידע זה צפוי לאפשר מעקב אחר רמת התחרות בתתי-השווקים השונים, תוך זיהוי מגמות ושינויים, לרבות מהלכים אנטי-תחרותיים הדורשים את מעורבות המשרד. המידע צפוי לאפשר ביצוע ניתוחים אודות דפוסי צריכת המנויים".
 
 
ממשרד התקשורת נמסר בתגובה: "הנתונים המבוקשים במסגרת שימוע דרישת המנויים הינם בסיסיים ונועדו במטרה לשפר את תמונת המצב של המשרד לגבי התחרות בשוק, איכות השירות וזיהוי מגמות ושינויים הדורשים את התערבות המשרד. המידע הגאוגרפי יאפשר ביצוע השוואות וניתוחים גיאוגרפיים באשר לרמת השירות הניתנת באזורים שונים בארץ. הנתונים המבוקשים אינם חושפים את זהות המשתמש וגובשו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות".