שיתוף הי-טק ישראל ירדן שנכשל ולא הוקם

יום א', 25 באוגוסט 2019

מאת  משה שלו עורך ראשי SoftNews

בלהט (הקר למדי) הבחירות  הבאות עלינו הממשלה ודוברה השר לפיתוח אזורי צחי הנגבי חוזרים להזכיר את הסכם הסחר החופשי בין ישראל לירדן במסגרתו יוקמו – איך לא – מרכזי פיתוח ויישום להי-טק ועחוד שורת תעשיות.

מעקב מגלה כי כל ההצהרות המפוצצות על פיתוח משותף עם ירדן נמוגות ברוח (הרעה).

המסמכים מגלים כי "פרויקט שער הירדן" הינו פרויקט שאמור להיות משותף לישראל וממלכת ירדן, להקמת אזור תעשייה משותף לשתי המדינות. הרעיון לפרויקט עלה לראשונה בהמשך להסכם השלום בין המדינות משנת 1994.

מטרת הפרויקט, הממוקם במועצה האזורית עמק המעיינות, הוגדרה בשורת הצהרות מפוצצות בהקמת אזור תעשייה משותף, שבצדו הירדני יוקמו מפעלים ישראליים וירדניים, בעוד שצדו הישראלי יהווה עורף לוגיסטי ובסיס להעברת הסחורות לנמלי ישראל.

בתוך כך, ייתר הפרויקט את הצורך באשרות מעבר ודרכונים על מנת להיכנס לתחומו ולקדם בו פעילויות מסחר וכלכלה.

גשר מתוכנן הוקם אך שום דבר נוסף לא קרה.

אזור התעשייה מבוסס על עיקרון של סחר חופשי בין המדינות וארה"ב, כאשר במסגרתו יינתן פטור ממכס למוצרים שייוצרו באזור התעשייה וייוצאו לארה"ב.

כבר בשנת 1998 נחתם ההסכם בין ישראל לירדן על הקמת פארק התעשייה. ההסכם אושר ע"י החלטת ממשלה מס. 5069 בשנת 1999.  

בהמשך להסכם בין המדינות הקצתה ממשלת ישראל שטח של כ-245 דונם באזור קיבוץ טירת צבי עבור התכנון של אזור התעשייה, לרבות דרכים ובניית גשר אשר יחבר בין המדינות.

ירדן הקצתה כ-700 דונם ופעלה להשלמת הצד הירדני (בו יקומו המפעלים) של אזור התעשייה.

במאי 2012 התקבלה החלטת ממשלה נוספת אשר הוגשה ע"י המשרד (בוועדת שרים) להקמת הפרויקט ולהקמת ועדת היגוי לגיבוש אופן הקמתו ותפעולו.

בדצמבר 2013 אושרה החלטת ממשלה נוספת להקמת פארק התעשייה.

בתוך כך אומצו המלצות הוועדה המרכזיות שעיקרן:

א    פרסום מכרז מנהל מקרקעי ישראל להקמת התשתית, תפעול וניהול האזור באמצעות זכיין, ופיקוח רגולטורי ע"י מנהלת.

ב    בניית גשר והקמת מנהלת במימון המדינה.

במסגרת מדיניות הבלופים של הממשלה אמר השר לשיתוף פעולה אזורי, צחי הנגבי, באחרונה כי: "פירות השלום מבשילים לנגד עינינו באחד הפרויקטים החשובים והמשמעותיים למדינת ישראל וליחסיה עם ירדן ומדינות האזור כולו. פעילות הסחר המשותפת  בין ישראל לירדן מתעצמת, כפי שבא לידי ביטוי גם בפרויקט 'תעלת הימים' ומיזמים אזוריים נוספים המחברים בינינו."

מי שרואה את שממת אזור הסחר החופש עם ירדן שאין בו  מימוש וממש  יחפש את "תעלת הימים"  בין ים סוף לים המלח   שכבר לפני שנים הצהירה הממשלה  על הקמתה...