יתרונות המכונית האוטונומית

יום ב', 21 במאי 2018

"אני אשה אוטונומית במכונית אוטונומית" 

חלומה של כל אשה:

"סוף סוף אני משוחררת מבעלי, שתמיד מתערב לי בחיים"