הקפאת תקציבים להי-טק

יום א', 23 בפברואר 2020
המשבר  בהעדר תקציב מאושר לשנה זו (ולשנים הבאות) פוגע בכל ענפי המשק ובשירותים לאזרח. דוגמא חמורה לכך ניתן לראות גם בתחום הקפאת הסיוע לענפי ההי-טק עתירי היזמות וההעזה  ותחומי
ה-Startup.
 
עתה מודיעה הרשות הממשלתית לחדשנות  רשמית  "לכל  ציבור מגישי הבקשות"...
 
"בשל העדר תקציב מדינה מאושר לשנת 2020, רשות החדשנות טרם קיבלה מסגרת תקציב לשנת 2020, ולכן הרשות לא יכולה בשלב זה לאשר מתן מענקים חדשים.
 
אנו צופים כי נקבל מסגרת תקציב מאושרת לקראת סוף הרבעון, ובמועד זה נוכל להחליט בנוגע לבקשות חדשות ולאשר מתן מענקים חדשים. אנו עושים כל שביכולתנו לפעול לקידום הטיפול בבקשות שיוגשו ומחויבים לשמירה על שקיפות באמצעות עדכונים שוטפים."