הבדלים בין תחזיות האוצר ובנק ישראל

יום ה', 27 בפברואר 2020

הבדלים  בין תחזיות משרד האוצר לבנק ישראל לגבי מצב המשק ב-2020.

התחזית של פרופסור ליידרמן מרצה בכיר ויועץ כלכלי ראשי של בנק הפועלים פסימית יותר - משהו מעל 2 אחוז צמיחה וגידול באבטלה.  

האוצר

 

(שיעורי השינוי באחוזים, אלא אם צוין אחרת)

 

 

2019 

התחזית ל-2020

השינוי מהתחזית הקודמת

התחזית ל-2021

התמ"ג

3.3

2.9

-0.1

3.2

הצריכה הפרטית

3.9

2.5

0.5

2.5

ההשקעה בנכסים קבועים (ללא אוניות ומטוסים)

0.9

-0.5

1.5

3.0

הצריכה הציבורית (ללא יבוא ביטחוני)

3.8

2.5

1.0

2.5

היצוא (ללא יהלומים והזנק)

4.7

4.5

-1.0

4.0

היבוא האזרחי (ללא יהלומים, אוניות ומטוסים)

4.3

1.0

1.5

2.5

האבטלה (שיעור)

3.3

3.3

-0.1

3.3

האינפלציה

0.4

1.0

-0.2

1.4

 
 

אנו מעריכים כי הריבית תעמוד על 0.25% או 0.1% בעוד שנהלקראת סוף 2021, העלייה הצפויה של האינפלציה, ביחד עם צמיחה צפויה בסביבת תעסוקה מלאה, עשויות להביא לכך שהריבית תתחיל לעלות בהדרגה.