איפה בטוח ללכת בלילה

יום ב', 28 בינואר 2019
The Spectator Index
מביא ניתוח משאל של גאלופ -
"מהו אחוז האוכלוסיה שמרגיש חופשי ללכת בלילה"?
 
@spectatorindex
 
Feel safe walking alone at night.
 
Norway: 87%
Spain: 83%
Netherlands: 81%
Canada: 80%
UK: 77%
Germany: 75%
Ireland: 75%
US: 74%
Japan: 70%
Israel: 70%
France: 69%
S Korea: 63%
Australia: 63%
Greece: 61%
Turkey: 60%
Italy: 58%
Russia: 52%
Brazil: 37%
South Africa: 36%
 
(Gallup)