בניגוד להצהרות תחזית קודמות - ירידה תלולה בתמ"ג

יום ד', 19 במאי 2021

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

 

הפתעה לבעלי תחזיות הצמיחה לאחר "גמר הקורונה": התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות, ירד ברבעון הראשון של שנת 2021 ב-%5.6 לעומת הרבעון הקודם לאחר עלייה של %3.6 ברבעון הרביעי של 2020.

 

יש לציין כי חלק מהירידה מוסבר גם על ידי הירידה ביבוא מכוניות נוסעים לעומת הרבעון הרביעי של שנת 2020 עקב שינוי במדיניות המיסוי. על אף שמכוניות הנוסעים אינן מיוצרות בארץ, המיסים על היבוא בכלל ועל מכוניות הנוסעים בפרט הם חלק מהתמ"ג וכך הירידה במיסים על היבוא תרמה לירידת התמ"ג.

 

כמו כן, ברבעון הראשון של שנת 2021: התוצר המקומי הגולמי ללא מיסים נטו על היבוא שאינו כולל את השפעת הירידה במיסים בשל הירידה ביבוא כלי הרכב ירד ב-%5.2 בחישוב שנתי.

 

וכך נראית התמונה הכללית:

ירידה של 6.5% בתמ"ג

ירידה של 2.5% בתמ"ג ללא מיסים נטו על היבוא

ירידה של 7.1% בתמ"ג העסקי

ירידה של 3.2% בהוצאה לצריכה פרטית (עלייה של 7.2% בצריכה הפרטית למעט מוצרים בני-קיימה)

ירידה של 14.2% בהשקעות בנכסים קבועים

ירידה של 24.0% בהוצאה לצריכה ציבורית

עלייה של 13.0% ביצוא הסחורות והשירותים

עלייה של 9.6%  ביבוא הסחורות והשירותים