תמיכה בצמיחה

יום ה', 29 בנובמבר 2018
הרשות לחדשנות פרסמה קול קורא 2019 בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, להגשת בקשות סיוע לתוכניות הרצה* ("פיילוטים") המיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות. ההגשה באמצעות מסלול ההטבה מספר 2 (מסלול משנה ג')
על התכניות ליצור אימפקט משמעותי לצמיחת החברה, כגון בהתקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ובסיוע בקידום חדירתו לשוק.

תיאור הקול הקורא 

התמיכה תינתן לתכניות הרצה בתחומי הגנת הסביבה, כגון: מחזור, ייצור ואגירת אנרגיה נקייה, התייעלות אנרגטית, טיפול בזיהומים ומפגעים סביבתיים, בניה ירוקה, שירותים סביבתיים ויישומי תוכנה רלבנטיים.

כל זאת במטרה לעודד:

  • פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומי הגנת הסביבה (קלינטק) ובחינת היתכנותן בקנה מידה תעשייתי ובקרב לקוחות רלבנטיים.
  • טכנולוגיה המביאה להפחתת השימוש במשאבי טבע ו/או להפחתה בפליטות של מזהמים.
  • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי הגנת הסביבה בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

העדפה תינתן ל:

  • פתרונות שייתנו רמת הגנה סביבתית משופרת לעומת טכנולוגיה קיימת, בהתחשב בהשפעות על הסביבה כמכלול.
  • חברות מהפריפריה המבצעות את תכנית ההרצה בפריפריה.
  • תכנית הרצה ("פיילוט") – דגם ניסוי לבדיקת התכנות/הוכחת ערך של טכנולוגיה קיימת בסביבת עבודה המדמה את שוק המטרה.

תאריך אחרון להגשה :

  • 20/2/2019 מועד ראשון
  • 24/7/2019  מועד שני

(תשובות צפויות בסוף מאי 2019 ובסוף נובמבר 2019 – בהתאמה למועד ההגשה)

לפרטים נוספים והגשת בקשות: