המשרד להגנת הסביבה הוסמך בתקן אבטחת מידע על-ידי מכון התקנים

יום ב', 20 בנובמבר 2017
מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews
 
המשרד להגנת הסביבה קיבל הסמכה בתקן אבטחת המידע ISO 27001 על-ידי מכון התקנים הישראלי. זאת בטקס רשמי שנערך במשרד להגנת הסביבה בהשתתפות סמנכ"לי המשרד הבכירים, נציגי מכון התקנים, רשות התקשוב הממשלתי, הרשות הלאומית להגנת הסייבר וחברת אבטחת המידע והסייבר 2BSecure.
 
מתוקף החלטת הממשלה לקידום אסדרה לאומית והובלה ממשלתית בהגנת הסייבר (מס' 2443)  מפברואר 2015 נדרשו משרדי הממשלה לעמוד בתקן אבטחת המידע. התקן מגדיר עקרונות שיטתיים ותכליתיים להקמה, ניהול ותחזוקה של מערכת אבטחת מידע המתאימה לארגון.
 
ההסמכה ניתנה אחרי סדרת בדיקות במחוזות, במטה ובאגף מערכות מידע של המשרד להגנת הסביבה שהסתיימו בהצלחה. הפרויקט הינו חלק מפעילות ייעוץ שוטפת שמעניקה 2BSecure למשרד להגנת הסביבה.
 
מתי מגירא, מנהל תחום אבטחת מידע וסייבר במשרד להגנת הסביבה, שהוביל את תהליך ההסמכה במשרד, אמר: "תהליך ההסמכה לתקן בוצע בתמיכת הנהלת המשרד ובשיתוף פעולה של היחידות השונות במטה ובמחוזות. מדובר בפרויקט מורכב שמשלב בתוכו הטמעת היבטי אבטחת מידע ברבדים שונים: אנשים, מדיניות, נהלים, תהליכים וטכנולוגיות, וכן מצריך הקפדה על הפרטים הקטנים ביותר ותשומת לב מרבית ביישומו. אנו מציבים יעדים נוספים לשילוב ותמיכת פעילות אבטחת המידע בפרוייקטים שמקדם המשרד".
 
רן אדלר, סמנכ"ל ייעוץ ב-2BSeucre, מסר: "המומחים של המשרד להגנת הסביבה היו שותפים מלאים לכל אורך תהליך יישום מערך האבטחה והעמידה בתקן הנדרש.
 
שירותי הייעוץ של 2BSecure הניתנים למשרד להגנת הסביבה הם חלק מפעילות רחבה יותר שלנו במגזר הממשלתי באופן כללי.  אנחנו שמחים על האמון שניתן בנו על מנת להצעיד גופים ממשלתיים, פרטיים ועסקיים כאחד אל עבר פעילות ארגונית בטוחה ומוגנת יותר".
 
בטקס השתתפו גורמים בכירים מהמשרד להגנת הסביבה וביניהם: סמנכ"ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש, אלעד עמיחי; מ"מ מנהל אגף בכיר מערכות מידע, עידו טנדי; קב"ט המשרד, דורון מרום; נציגי מכון התקנים ובהם מרכז תחום איכות הסביבה באגף איכות והסמכה, ד"ר ניצן איל וסוקר בכיר במכון, ד"ר דביר פלג; נציגי הרשות הלאומית להגנת הסייבר וביניהם סגן ראש הרשות, רפאל פרנקו; נציגי רשות התקשוב הממשלתי ובהם: ראש יה"ב היחידה להגנת הסייבר בממשלה, גדעון קונפינו; נציגי חברת DXC, עידו שאול, אסתי כנפו ועידו וקנין; ונציגים מחברת 2BSecure ובהם מנכ"ל החברה, אלון מנצור; סמנכ"ל יעוץ, רן אדלר ומנהלי פרויקטי אבטחת מידע, רז לרנר וויני מוסטובוי.