דוח ארגון ה-OECD: - בישראל עובדים הכי קשה

יום ג', 28 בנובמבר 2017
 
דוח ארגון ה-OECD: - בישראל עובדים הכי קשה. 
ההכנסה הממוצעת בישראל יחסית נמוכה, בהשוואה לממוצע ה-OECD ו-15% מהמועסקים בישראל עובדים שעות ארוכות - מהגבוהים ב-OECD. כך עולה מדו"ח איכות החיים והרווחה האישית לשנת 2017, שמפרסם ארגון ה-OECD. עוד עולה מהדו"ח, כי מיומנויות האוכלוסייה הבוגרת נמוכות יחסית, התמיכה החברתית חלשה ואיכויות המים והאוויר בתחתית ה-OECD.
 
בעוד שבמרבית הפרמטרים מצטיינות ארה"ב, קנדה ונורבגיה, עם ציונים מהדרגה העליונה במרבית התחומים, ישראל מקבלת את הציונים מהדרגה השלישית והנמוכה במספר לא מבוטל מהתחומים.
 
כך, למשל, ישראל מקבלת את הציון הנמוך 3 בתחום מספר שעות העבודה, כאשר 15% מהמועסקים במדינה עובדים שעות ארוכות מאוד - מצב מהגבוהים בארגון.
 
בתחום זיהום האוויר ואיכות המים מקבלת ישראל ציון מהדרגה השלישית והנמוכה ביותר, וזוהי נקודת חולשה של המדינה בהשוואה למצב ביתר מדינות ה-OECD.
ההכנסה השנתית הממוצעת ברוטו לעובד במשרה מלאה היא בדרגה השנייה והאמצעית ב-OECD, בעוד שבתחום הדיור, מספר החדרים לנפש במדינה הוא בדרגה השלישית והתחתונה.
 
 בתחום היכולת של האזרח להשפיע על השלטון בישראל זכתה בישראל לציון מהקטגוריה השנייה והאמצעית, וכך גם שיעורי ההצבעה בבחירות. תחושת הביטחון העצמי היא בדרגה שנייה ואמצעית ואילו שיעור הרציחות הוא גבוה ונופל בקטגוריית הציון השלישית והתחתונה.