משרד הבריאות מחפש נתונים

יום ג', 10 ביולי 2018

 

 

אגף המחשוב במשרד הבריאות פרסם בימים אלה מכרז (מספר 10/2018) בנושא אספקת נתונים בתחום שירותי הבריאות. המשרד מעוניין לקבל הצעות מקיפות בתחום זה, כולל שירותים משלימים נלווים.

לפי המכרז, הנתונים שיסופקו יצטרכו לכלול מידע על שירותי הבריאות המוצעים על ידי ארגוני הבריאות לסוגיהם. מידע זה אמור להשתלב במאגרי מידע נוספים הקיימים במשרד למען שימוש אינטגרטיבי.

כמו כן נכלל במכרז ביקוש לשירותים משלימים נוספים, כולל שירותי פיתוח יישומים, שירותי מידענות ואיסוף מידע. בין הנתונים שיסופקו גם כאלה שיוצגו במידע זמין לציבור ולגורמים מוסמכים אחרים.

נוכח מורכבות המכרז, הוא מתחלק לשני אשכולות של פתרונות:

  • נתונים בתחומי שירותי בריאות ופיתוח יישומים לשימוש ולהצגת המידע
  • שירותי מידענות ועריכת תכנים.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר: www.helth.gov.ilבעמוד "מכרזים".