האם דיור מוגן מגן מקורונה

יום א', 17 במאי 2020

https://www.youtube.com/watch?v=36ZbbNn-4-A&t=11s

הקישור  מביא סרטון לטובת הדיור המוגן  במלחמה בקורונה