ירידה ביבוא כלי רכב ומוצרי אלקטרוניקה

יום ה', 8 באוגוסט 2019
 
 
דו"ח רשות המיסים:  ירידה ביבוא כלי רכב ומוצרי אלקטרוניקה
יבוא כלי רכב
• בחודש יולי 2019 נרשם יבוא כלי רכב (פרטיים) בהיקף של 16,988 לעומת 23,476 כלי רכב ביולי 2018, ירידה בשיעור של 27.6%. יבוא רכב מסחרי, לעומת זאת, נמצא בעליה מתונה של 1.4% והגיע ל- 674 כלי רכב לעומת 665 כלי רכב ביולי 2018. הירידה ביבוא כלי רכב פרטיים נובעת מיבוא גבוה יחסית ביולי 2018 ומהקדמת יבוא כלי רכב בחודש מרץ, ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק שתחולתה מ-1.4.2019. ההקדמה בחלקה באה על חשבון יבוא חודש יולי.
 
• בחודשים ינואר-יולי 2019 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב- 162,824 בהשוואה ל- 172,245 בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 5.5%. יבוא כלי רכב מסחרי ירד ב- 10.9% בתקופה זו והגיע להיקף של – 5,818. הירידה ביבוא רכב נובעת מיבוא מתון יחסית בתחילת שנת 2019 לעומת יבוא גבוה במיוחד בתחילת 2018, לאחר האטה ביבוא כלי רכב בשנת 2017.
 
• נתוני המגמה מצביעים על עליה מתונה ביבוא כלי רכב נוסעים החל מסוף 2018.
 
מוצרי חשמל ואלקטרוניקה
 
• בחודש יולי 2019, בהשוואה ליולי 2018, נרשמה ירידה ביבוא של רוב מוצרי החשמל הלבנים. במקררים, מייבשי כביסה ומדיחי כלים נרשמה ירידה ביבוא בשיעור של 1.2%, 1.3% ו- 16.1% בהתאמה. במכונות כביסה, לעומת זאת, נרשמה עליה ביבוא בשיעור של 60.5%.
 
• במצטבר בחודשים ינואר-יולי 2019 נמצא יבוא מוצרי החשמל הלבנים בעליה בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. יבוא של מקררים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים עלה ב- 10.7%,  35.7%, 16.0% ו- 6.2% בהתאמה.
 
• באלקטרוניקה הבידורית נרשמה מגמה מעורבת ביבוא. יבוא טלוויזיות בחודש יולי 2019 עלה בשיעור של 26.4% וביבוא DVD  נרשמה ירידה חדה של 64.1%. בנתוני יבוא מצטברים לחודשים ינואר-יולי 2019 לעומת ינואר-יולי 2018, נרשמה ירידה בשיעורים של 12.9% ו- 30.5% ביבוא טלוויזיות וביבוא  DVDבהתאמה.
 
• יבוא סיגריות עלה בחודש יולי ב- 7.7% בהמשך לעליה באפריל-יוני ולאחר ירידה בחודשים ינואר – מרץ 2019. יתכן והעליה מוסברת במעבר מצריכת טבק לגלגול לצריכת סיגריות עקב העלאת מס קניה על טבק לגלגול שנכנסה לתוקפה ב- 21.02.2019. בערך יבוא של טבק אחר שכולל טבק לגלגול נרשמה בחודש יולי ירידה של 55.0% לעומת יולי 2018, בהמשך לירידה באפריל-יוני. לעומת זאת ההכנסות מטבק לגלגול עלו בשיעור של כ-14.8% לעומת יולי אשתקד. במצטבר בינואר – יולי 2019 נמצא ערך יבוא של טבק אחר, בירידה בשיעור של 36.7% והכנסות מטבק אחר בעליה מתונה של 0.9%.
 
סה"כ ערך כלל היבוא בחודש יולי 2019 הסתכם ב – 6.9 מיליארד $  - עליה של 5.8% לעומת ערך היבוא ביולי 2018. נתוני מגמה מצביעים על יציבות בערך היבוא.