גידול ביבוא רכב פרטי ומכשירי טלוויזיה

יום ו', 13 באפריל 2018

 

נתוני יבוא מוצרים בני קיימא: גידול ביבוא רכב פרטי ומכשירי טלוויזיה.
 
 
יבוא כלי רכב
 
 
בחודש מרץ 2018 נרשם יבוא בהיקף של 27,100 כלי רכב (פרטיים) לעומת  21,449 כלי רכב במרץ 2017, עליה בשיעור של 26.3%. העלייה הגבוהה ביבוא רכב נוסעים מוסברת ביבוא נמוך במרץ 2017, עקב הקדמת יבוא כלי רכב בדצמבר 2016  כתוצאה מעדכון נוסחת מיסוי ירוק שתחולתה הייתה בינואר 2017. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב – 966 כלי רכב לעומת יבוא גבוה של 1,437 כלי רכב במרץ 2017, ירידה של 32.8%.
 
 
ברבעון הראשון של 2018 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב– 85,676 כלי רכב, עליה של 102% לעומת ינואר – מרץ 2017 אשר מוסברת, כאמור,  בהקדמת יבוא כלי רכב בדצמבר 2016 על חשבון שנת 2017. יצוין כי בדרך כלל יבוא כלי הרכב בחודשים ינואר – מרץ הוא גבוה יחסית בשל הרצון לרשום את המכוניות כמודל של שנה חדשה. 
 
נתוני המגמה מצביעים על עליה ביבוא כלי רכב נוסעים החל מיולי 2017.
 
מוצרי חשמל ואלקטרוניקה
 
 בחודש מרץ 2018, בהשוואה למרץ 2017, נרשמה מגמה מעורבת ביבוא של מוצרי החשמל הלבנים.  ביבוא מקררים, מכונות כביסה ומדיחי כלים נרשמה ירידה של 1.0%, 32.5% ו- 8.2% בהתאמה. יבוא מייבשי כביסה, לעומת זאת,  עלה משמעותית בשיעור של 108.4%. 
 
 
בסיכום רבעון ראשון 2018 בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, יבוא מייבשי כביסה נמצא בירידה של 9.0%. כך גם נרשמה ירידה ביבוא של מכונות כביסה ומדיחי כלים בשיעור של 1.9% ו-  11.4% בהתאמה. יבוא מקררים עלה ברבעון הראשון 2018 ב- 9.9% לעומת רבעון ראשון 2017.
 
 
באלקטרוניקה הבידורית חלה עליה גבוהה ביבוא בחודשים ינואר-מרץ 2018 לעומת תקופה מקבילה אשתקד. יבוא טלוויזיות עלה בשיעור של 52.8% ויבואDVD  עלה ב- 22%.
 
 
בחודש מרץ 2018 בהשוואה למרץ 2017 עלה יבוא טלוויזיות ב-52.3%. יבוא DVD ירד ב- 27.5%, לאחר עליה גבוהה במיוחד בחודש פברואר 2018. 
 
 
סה"כ ערך כלל היבוא בחודש מרץ 2018 הסתכם בכ – 6.1 מיליארד $, גידול של 17.5% לעומת ערך היבוא במרץ 2017. כאמור, העלייה מוסברת בחלקה ע"י יבוא נמוך של כלי רכב במרץ 2017 עקב הקדמת יבוא כלי רכב בדצמבר 2016. יצוין כי החל מינואר 2018 מוצגים נתוני ערך יבוא ללא יבוא לאוטונומיה. נתוני מגמה מראים על יציבות בערך כלל היבוא.