גידול ברווחי רד האט

יום ג', 2 באפריל 2019

רד האט פרסמה תוצאות הרבעון הרביעי של שנת הכספים 2019 ותוצאות השנה כולה

רד האט (Red Hat) – ספקית של פתרונות קוד פתוח, דיווחה על תוצאותיה לרבעון הרביע של שנת הכספים 2019 שלה שהסתיים ב- 28 בפברואר 2019, ולשנת הכספים 2019 שלה כולה.

  • ההכנסות ברבעון הרביעי 879מיליון דולר, גידול של 14%. כלל ההכנסות בשנת הכספים 2019 -  3.4 מיליארד דולר, גידול של 15%.
  • ההכנסות ממנויים ברבעון הרביעי, הקשורות לפיתוח יישומים וטכנולוגיות מתעוררות אחרות – 225 מיליון דולר, גידול של 30% בהשוואה שנתית. בשנת הכספים 2019 כולה הסתכמו ההכנסות מתחום זה ב- 816 מיליון דולר, גידול שנתי של 31%.
  • ההכנסות מהדרכה ושירותים הגיעו ברבעון הרביעי ל- 105 מיליון דולר, גידול של 18% בהשוואה מול אותו רבעון בשנת הכספים הקודמת. בשנת הכספים 2019 כולה הסתכמו ההכנסות פעילויות אלה ב- 413 מיליון דולר – גידול של 19% בהשוואה מקביל בשנת הכספים הקודמת.
  • מאזן ההכנסות הדחויות של רד האט הסתכם בסוף שנת הכספים ב- 3 מיליארד דולר, גידול של 15% מהשנה הקודמת.
  • הרווח הנקי GAAPלרבעון הרביעי עמד על 139 מיליון דולר, והרווח הנקי GAAPלשנת הכספים 2019 כולה היה 434 מיליון דולר, לעומת 262 מיליון דולר בשנת הכספים 2018.