מדד אמון הצרכנים החדש ירד ל-31%-

יום ג', 19 במאי 2020

 

סקר אמון צרכנים - אפריל 2020

הלמ"ס: על רקע משבר הקורונה: מדד אמון הצרכנים החדש ירד ל-31%-

 

  1. באפריל 2020 מדד אמון הצרכנים החדש ירד ל-31%-  והגיע לערך הנמוך ביותר שלו מתחילת הסקר במרץ 2011.  הירידה החדה בערכו של המדד בחודשיים האחרונים (מ-6%- בפברואר, ל-22%- במרץ ול-31%- באפריל) מצביעה על פסימיות גוברת של הציבור בנוגע למצב הכלכלי של משק הבית ושל המדינה.
  1. בכל ארבעת המאזנים המרכיבים את המדד חלה החמרה בחודשיים האחרונים: המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה ירד מ-16%- בפברואר ל-54%- באפריל; המאזן המתייחס לכוונות של הפרטים לרכישות גדולות בשנה הקרובה בהשוואה לשנה האחרונהירד מ-9%- בפברואר ל-37%- באפריל; המאזן המתייחס לשינוי שחל במצב הכלכלי של משק הבית בשנה האחרונה ירד מ-4%- בפברואר ל-15%- באפריל; והמאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובהירד מערך חיובי של 5% בפברואר  ל-19%- באפריל.
  1. באפריל 2020 מדד אמון הצרכנים היחסי החדש ירד ל-29, ובכך השלים ירידה חדה של 100 נקודות מאז  פברואר (129).

לנתוני הסקר במאגר הנתונים המרכזי

מדד אמון הצרכנים תחום בטווח שבין מינוס 100 לבין פלוס 100. ככל שערך המדד קרוב יותר לגבול העליון, כך הוא מעיד על אופטימיות גדולה יותר בקרב הפרטים, וככל שערך המדד קרוב יותר לגבול התחתון, כך הוא מעיד על פסימיות רבה יותר. מדד קרוב לאפס מצביע על היעדר ציפיות לשינוי במצב הקיים. המתודולוגיה של הסקר תואמת את ההנחיות של ארגון ה-OECDלסקרים מסוג זה.

הירידה במדד האמון משקפת את הזיקה ההדוקה בין מערכת הציפיות וההערכות הסובייקטיביות של הפרטים, לבין השינויים במצב של הכלכלה הישראלית.

בכל ארבעת המאזנים המרכיבים את המדד חלה החמרה בחודשיים האחרונים:

המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה ירד באפריל ל-54%-. בכך הוא השלים ירידה חדה של 38 נקודות מאז פברואר (16%-), והגיע לערך הנמוך ביותר שלו מתחילת הסקר במרץ 2011.

המאזן המתייחס לכוונות של הפרטים לרכישות גדולות בשנה הקרובה בהשוואה לשנה האחרונה ירד באפריל ל-37%- (לאחר שבפברואר עמד על 9%-). גם הוא  הגיע לערך הנמוך ביותר שלו מתחילת הסקר במרץ 2011.

המאזן המתייחס לשינוי שחל במצב הכלכלי של משק הבית בשנה האחרונה, ירד באפריל ל-15%-, לאחר שבמרץ (7%-) לא היה שינוי ניכר בערכו לעומת פברואר (4%-).

הערכות הפרטים בנוגע לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה שהיו חיוביות מאז נובמבר 2015 והעידו על אופטימיות זהירה, צנחו מערך חיובי של 5% בפברואר לערך שלילי של 19%-  באפריל - הערך הנמוך ביותר מתחילת הסקר במרץ 2011. יחד עם זאת, לא חל שינוי של ממש בציפיות אלו באפריל (19%-) לעומת מרץ (15%-).