קידום מופ ישראל - הודו

יום ד', 21 בנובמבר 2018

 

תאריך אחרון להגשה 

26/11/2018
 

תמצית הקול קורא 

קרן ישראל – הודו לחדשנות טכנולוגית (I4F), היא תכנית לשיתוף פעולה תעשייתי בין רשות החדשנות ומשרד המדע והטכנולוגיה ההודי (DST).

על יישום הקרן מופקדת בישראל רשות החדשנות ו-Global Innovation & Technology Alliance) GITA) בהודו.

מטרת הקרן:  קידום ותמיכה במיזמי מו"פ והתאמת מוצרים משותפים בין חברות מהודו ומישראל, שנועדו לתת מענה לאתגרים טכנולוגים מגוונים.

הקרן מציעה  סיוע כספי בשיעור של עד 50% מהתקציב המאושר לפרויקט בטווח של רבע מיליון דולר עד 1.25 מיליון דולר מהצד הישראלי (וסכום דומה מהצד ההודי המוענק לשותף ההודי בפרויקט). 

תיאור הקול הקורא 

קריטריונים להגשת בקשה:

המימון יתאפשר על בסיס תחרותי.  

זכאים להגיש: חברות רשומות בישראל וחברות רשומות בהודו כמפורט בהנחיות המלאות

סקטורים להגשת בקשות: ניתן להגיש פרויקטים משותפים לקרן בסקטורים: מים, חקלאות, בריאות, אנרגיה ו – ICT.

 

הגשת הבקשה נעשית דרך מסלול התמיכה של קרן הודו - 

להגשת בקשה לחצו כאן

תאריכי הגשת בקשה

  • תאריך אחרון להגשת טפסי הבקשה המלאים (סגירת הקול הקורא): 26 בנובמבר 2018, 12:00 בצהריים
  • הודעה על תוצאות: פברואר 2019

 

לשאלות ויצירת קשר: hilly.hirt@innovationisrael.org.il