ישראל הרחק מאחור בפיתוח תשתיות לאומיות

יום ב', 2 בספטמבר 2019
ראש נהמשלה רואה אמנם כדבריו "הרבה מחלפים ולא פקקים" אך ארגון WEP
נותן לישראל ציון גרוע מאד בכל מה שנוגע לפיתוח וטיפוח תשתיות לאומיות.
 
בראש המתקדמות - סינגפור - ובמקום ה-20 בלבד ישראל.
ציון גרוע דומה ניתן בסקרי ארגון המדינות המפותחות  OECD.
Best infrastructure, 2018
 
1. Singapore
2. Hong Kong
3. Switzerland
4. Netherlands
5. Japan
6. South Korea
7. Germany
8. France
9. US
10. Spain
11. UK
12. Austria
13. Belgium
14. Denmark
15. UAE
16. Luxembourg
17. Sweden
18. Czech Republic
19. Portugal
20. Israel
 
(WEF)