אסורים באיראן

יום ו', 24 במאי 2019
 
 
The Spectator Index
מביא נתונים שפורסמו במגזין  הבריטי Economist
האיטולות האיראנים מונעים אוסרים וסוכרים את מקורות המידע הבאים 
ובהם גם פרסומי רשת "הארץ" שלנו 
 
Blocked in Iran
 
- Facebook
- Google many services
- YouTube
- Twitter
- Reddit
- Instagram -intermittent
- Tumblr
- Netflix
- Flickr
- Wordpress
- BBC
- Voice of America
- Al-Arabiya
- Fox News
- CBS News
- Haaretz
- Times of India
- The Daily Mail
- Rolling Stone
- The Onion