ישראל בפיגור מול המפותחות בתוצר המקומי לנפש

יום ד', 17 באוקטובר 2018
ראש הממשלה בנימין נתניהו מתהדר בהופעותיו בנתונים  כאילו ישראל היא כמעט בראש במדידת התוצר המקומי הגולמי לנפש. "לפני יפן"
וזאת בחישוב אמיתי של התיחסות לכוח הקניה של התושבים.
 
אולם הפרסום הבינלאומי הבא  קובע אחרת 
לפי
The Spectator Index
 המודד 
GDP per capita.
 
הדירוג הוא כדלקמן:
 
Switzerland: $80,350
Norway: $70,550
Sweden: $51,120
Netherlands: $45,660
Austria: $44,230
Finland: $43,480
Germany: $42,180
UK: $40,050
France: $38,180
Italy: $30,510
Spain: $26,570
Portugal: $19,820
Poland: $12,360
Turkey: $10,820
Russia: $8,950
Ukraine: $2,200
 
ולאלה המתעניינים מהו מקומה של ישראל בתפוקה המקומית ביחס לכוח הקניה?
הסכום האמיתי הוא - 38 אלף דולר לנפש לשנה (לעומת יפן עם 44 אלף דולר).