מקום טוב בחדשנות לישראל

יום ב', 27 באוגוסט 2018

מקום טוב בחדשנות לישראל

שקלול של רישום פטנטים, אקזיטים, פרסומי מחקרים, יזמות 

 

The Spectator Index

 
Innovation, 2018.
 
1. Switzerland
2. US
3. Israel
4. Finland
5. Germany
 
8. Japan
12. UK
17. France
18. S Korea
28. China
29. India
31. Indonesia
34. Italy
40. Saudi
49. Russia
60. Pakistan
66. Iran
69. Turkey
85. Brazil
86. Ethiopia
112. Nigeria
132. Venezuela