מדד העוני - ישראל מובילה

יום ה', 12 ביולי 2018
 
מדד בינלאומי  לאחר מחקר משווה 
של 
The Spectator Index
 
שיא לא מחמיא: ב-2015 ישראל הובילה במדד העוני 
 
Poverty rates, 2015.
 
Israel: 19.5%
Turkey: 17.2%
US: 16.8%
Mexico: 16.7%
Japan: 16.1%
Spain: 15.3%
Canada: 14.2%
S Korea: 13.8%
Italy: 13.7%
UK: 10.9%
Belgium: 9.8%
Germany: 9.5%
Sweden: 9.2%
Austria: 8.7%
France: 8.1%
Netherlands: 7.9%
Finland: 6.3%
Denmark: 5.5%