במה חופשית - ספר על האיוולת היהודית

יום ש', 5 באוקטובר 2019

האם יחזור מצעד האיוולת היהודי

השם של סיפרו המרתק של אמוץ עשהאל – "מצעד האיוולת היהודי" –עם כותרת המשנה "איך הפקירו אבות היהודים את עתיד עמם" (הוצאת "ידיעות אחרונות") מעיד על תכניו.

זהו קובץ מדהים של ניתוח ההיסטוריה היהודית מאז תקופת התנ"ך ועד ימינו אלה.

במובנים מסויימים הוא מזכיר את סיפרה בעל התפוצה הענקית של ברברה טוכמן "מצעד האיוולת" המתייחס לכשלי מנהיגי העולם והאסונות שהם גרמו לאנושות.

הספר מנתח בעזרת מובאות רבות את הפיצול בעם ישראל, המלחמות הבינ-שבטיות, הפילוג ההיסטורי בין יהודה לישראל (עם האמירה המטורפת של רחבעם בן שלמה המלך לירבעם המורד מאפרים "אבי הכביד את עולכם ואני אוסיף על עולכם" ו"אבי ייסר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים"), מלחמות הירושה במלכות, משגי המדיניות וקוצר הראות של מלכים בישראל עד לחורבן העצמאות היהודית וכשלי הרבנות בגולה.

בניתוח המשגים והכשלים מול האימפריה הרומאית מביא המחבר ציטוטים מפי היסטוריוני התקופה על המאבקים שהרסו את מלכות החשמונאים, המרידות ללא כוח יהודי מאורגן נגד הרומאים החזקים, מלחמות האחים, בריתות שגויות ומהלכי חנופה לשליטים הלא נכונים.

הרבנים מנהיגי העם  שלכל אורך ההיסטוריה בגלות (בניגוד לנוצרים) לא כינסו כנסים לברור,  עידכון מצוות וגיבוש לאומי מול החיים המשתנים.

הרבנים "סרסו" את בני עמם בהטפה שלא לנקוט מדיניות פעילה לגאולה עצמית, וחזרה לארץ מולדתם, אלא הטיפו להשלמה עם המציאות בנימוק של "מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותנו מעבדות לחרות, הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ".

או התחינה הפסיבית והמשתקת בתפילת שחרית: "והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ כי אל פועל ישועות אתה".

גם בתפילות אמרו רבותינו: "מפני חטאינו גלינו מארצנו" תוך הטפה לציפייה לבואו של המשיח שיושיע  את ישראל.

ועוד ביטוי לשיתוק המדיני ותבוסתנות מפעולה של המנהיגים הרוחניים של ישראל: "כששוברין עצמותיכם ומנוקרין עיניכם ודם פיכם בא לארץ – אתם ממליכים מלכותו עליכם",  הסבירו רבנים שקדמו לרש"י.

בשנת 1900 כתב האדמו"ר החמישי מלובביץ': "לצאת מהגלות בזרוע אין אנו רשאים. כל ציפיותינו ותקוותינו הם שיביא הקב"ה  את משיח צדקנו ותהי גאולתנו על ידי הקב"ה עצמו".

וממש בימינו אלה אמר הרב אלעזר מנחם ש"ך כי : "עד כה היינו כשה אחד בין שבעים זאבים אבל לא היינו מכריעים במריבות שבין הזאבים...עתה נהפכו פני הדברים ועם ישראל נכנס (עם קום המדינה) למצב חדש שהוא נעשה גורם בין האומות... לא זו תהיה ההנהגה (הראויה) של כלל ישראל".

כלקח מהניתוח המדהים בספר זה עולה  השאלה – האם הנהגת  ישראל הנוכחית מסוגלת להימנע מכל ההסתות והפילוגים ותשים קץ למצעד האיוולת הלאומי ההיסטורי שלנו.