ישראל מפגרת בסיוע לעצמאים

יום ג', 7 באפריל 2020

 

ממשלת ישראל מפגרת בהרבה מאחורי מרבית המדינות המפותחות במתן מענק ועזרה נספחת בעקבות משבר הקורונה, לעצמאים וחברות קטנות - כך עולה ממחקר של מרכז המחקר של הכנסת.

להלן כמה נתונים שמעלה המחקר:

איטליה

תמיכה כלכלית בעובדים שאיבדו את מקום עבודתם ובעצמאיים: מענק של 600 אירו ופטור ממסים לרוב העצמאיים והעובדים העונתיים בתחומי התיירות, החקלאות והתרבות ובידור )אומנים מופיעים); מענק של 100 אירו לשכירים בעלי הכנסות מתחת ל-40 אלף ארו לשנה; הקמת קרן ממשלתית לסיוע לעצמאיים שאינם מבוטחים בביטוח פנסיוני בביטוח הלאומי, הקריטריונים להקצאה מהקרן ייקבעו בהמשך;

בריטניה

תמיכה כלכלית בעובדים שאיבדו את מקום עבודתם ובעצמאיים: הגדלת קצבאות הבטחת הכנסה ב-1000 ליש"ט לשניים עשר החודשים הקרובים. גם עובדים ששכרם נפגע יכולים לקבל השלמה ממערכת הרווחה; הגדלת הזיכוי הבסיסי במס; עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום יכולים לקבל %80 משכרם עד תקרה של 500,2 ליש"ט לחודש; עצמאיים עם רווחים ממוצעים מתחת ,50 אלף ליש"ט עשויים להיות זכאיים למענק בסכום של %80 מהרווחים  לתקופה של שלושה חודשים לפחות במסגרת תוכנית ייעודית לעצמאיים.

דנמרק

תמיכה כלכלית בעובדים שאיבדו את מקום עבודתם ובעצמאיים: עצמאיים ופרילנסרים שבשל הקורונה ספגו ירידה של %30 ומעלה במחזור עסקיהם יכולים לקבל תמיכה בגובה של עד %75 מאובדן ההכנסות מקסימום 100,3 אירו לחודש,  במשך שלושה חודשים. משבר הקורונה לא יביא לפגיעה בזכויותיהם של המובטלים, והם יהיו פטורים מעמידה במבחן תעסוקה ובחיפוש עבודה בתקופה זו.  כן ינתן סיוע לחברות לצורך הסתגלות

הולנד

תמיכה כלכלית בעובדים שאיבדו את מקום עבודתם ובעצמאיים: זכאות אוטומטית לדמי אבטלה בתקופת המשבר, לרבות ביטול תקופת המינימום הנדרשת לזכאות בשגרה; דחייה של שישה חודשים בתשלומי מיסים לעצמאיים; תוכניות תמיכה ופיצוי נרחבים מטעם הביטוח הלאומי לעצמאיים, כך למשל עצמאיים שחוו ירידה של לפחות %75 ביחס לתקופה הקודמת זכאים לסבסוד הניתן בשגרה לעסקים מבוטחים שנסגרו.   סיוע לחברות להתאים את זמן העבודה ולשמור על משרות:

קנדה

תמיכה כלכלית בעובדים שאיבדו את מקום עבודתם ובעצמאיים: תמיכה כספית למי שאינו זכאי לביטוח תעסוקה או שאין לו גישה לחופשת מחלה בתשלום (עד 900 דולר קנדי דו-שבועי למשך 15 שבועות). גמלת תמיכת חירום נוספת לעצמאים ולעובדים במשרה חלקית שאינם זכאים לביטוח תעסוקה. הממשלה הפדרלית תספק לעובדים שהכנסותיהם נפגעו בגלל מגפת הקורונה 2000 דולר לחודש במשך ארבעת החודשים הקרובים במסגרת "הטבת תגובת -.Canada Emergency Response Benefit  

צרפת

תמיכה כלכלית בעובדים שאיבדו את מקום עבודתם ובעצמאיים: הקמת קרן סולידריות לחברות קטנות. כיסוי של עסקים קטנים מאוד - מחזור עד 1 מיליון אירו -, עובדים עצמאים ויזמי מיקרו שחווים ירידה חדה מאוד במחזור-ירידה של %70 בין מרץ 2019 למרץ 2020 - או בכפוף לסגירה מנהלית. מובטלים ימשיכו לקבל את הטבותיהם ותקופת ההסגר לא תיספר בחישובי זכויות דמי האבטלה. ישולם שכר לעובדי סוכנות זמניים (עובדי קבלן) עבור כל משך המשימה,  כפי שתוכנן במקור, גם אם הם לא יכולים לעבוד בגלל אמצעי ההסגר.

ספרד

תמיכה כלכלית בעובדים שאיבדו את מקום עבודתם ובעצמאיים: זכאות אוטומטית לדמי אבטלה בתקופת המשבר, לרבות ביטול תקופת המינימום הנדרשת לזכאות בשגרה; דחייה של שישה חודשים בתשלומי מיסים לעצמאיים; תוכניות תמיכה ופיצוי נרחבים מטעם הביטוח הלאומי לעצמאיים, כך למשל עצמאיים שחוו ירידה של לפחות %75 ביחס לתקופה הקודמת זכאים לסבסוד הניתן בשגרה לעסקים מבוטחים שנסגרו. סיוע לחברות להתאים את זמן העבודה ולשמור על משרות.

דרום קוריאה

תמיכה כלכלית בעובדים שאיבדו את מקום עבודתם ובעצמאיים: תמיכה כספית בפריסה ארצית, כולל מתן קצבאות מחייה לשעת חירום והפחתת דמי ביטוח הבריאות, תוענק למשקי- בית מעוטי הכנסה עקב אובדן מקומות עבודה וסגירת עסקיהם. מעבר לכך, שוברי קנייה ניתנים למשקי בית עם הכנסה נמוכה. התקציב המשלים שהועבר ב-17 במרץ כולל סובסידיות לשלטון המקומי למימון תכניות הגנה על תעסוקה לעובדים לא קבועים ולעובדים יומיומיים. השלטון המקומי משלם למשקי בית שהכנסתם מועטה, לעובדים שאינם קבועים ולמובטלים ולעסקים קטנים סכומים עד 527 KRW.