יותר השכלה יותר שכר

יום ג', 10 בדצמבר 2019
סקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: לימודים תורמים להכנסה - בעיקר אם אתה גבר
 
מסתבר, כי ככל שעולה רמת ההשכלה - ההכנסה מטפסת. כך, ההכנסה הממוצעת ברוטו לשעה של שכיר עם השכלה של 16 שנות לימוד ומעלה עומדת על 89.9 שקל בשעה - פי 1.5 מזו של כלל השכירים (61.7 שקל) ופי 2.6 מזו של שכיר שלמד פחות מתשע שנים (34.6 שקל).
 
בתוך כך, בעלי השכלה נמוכה מתרכזים במשלחי יד שבהם השכר נמוך כמו "עובדים בלתי מקצועיים" ו"עובדי מכירות ושירותים"; שכירים שלמדו 12-9 שנים מתרכזים בעבודות הדורשות "עובדים מקצועיים" ו"עובדי מכירות ושירותים", ושכירים שלמדו 16 שנים ומעלה מתרכזים בתחומים כמו בעלי משלח יד אקדמי וניהול.
 

מהשוואת הפער בין המינים לפי רמות השכלה עולה כי קיים פער בהכנסה ברוטו לשעת עבודה בכל רמות ההשכלה, כאשר הפער הגדול ביותר - 22.3%, נמצא בקרב שכירים בעלי 16 שנות לימוד ומעלה (100.8 שקל לשעת עבודה של גבר שכיר לעומת 78.4 שקל לאישה שכירה).

 
עוד מלמד הסקר, כי ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש ומספר שעות העבודה לשבוע משתנה ככל שמטפסים בגיל, כאשר מגיל 65 ומעלה ההכנסות נמוכות יותר.
גם כאן נמצא, כי בחלוקה מגדרית, ההכנסה של גבר שכיר גבוהה בכל קבוצות הגיל, כאשר הפער הגדול ביותר בשכר בן המינים נמצא בקבוצת הגיל 65 ומעלה - 5.7% בהכנסה החודשית ו-19.4% בהכנסה לשעת עבודה. הפער הנמוך ביותר בהכנסה החודשית נמצא בקבוצת הגיל 24-15 - שעמד על 21.2%, ובהכנסה לשעת עבודה קיים פער של 2.5%.