קרן העושר הריקה

יום ה', 13 בפברואר 2020

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

"קרן העושר" (איזה שם יפה לכלום בינתיים) שהובטח על ידי נתניהו/שטייניץ  שיערמו בה מיליארדים בשל תמלוגי הגז, שעל הקמתה הוחלט עוד בשנת 2014 ושאמורה הייתה לצאת לדרך עד סוף 2019, לא תוקם "בינתיים"  ותידחה לפחות בשנתיים.

הסיבות לכך הן בין השאר ההצטמקות המסתמנת של 500 מיליון שקל בתמלוגי הגז. הדבר נובע בין השאר מהסטת הגז שיירכש על ידי חברת החשמל ממאגר תמר למאגר לווייתן, וכן מירידת המחירים המסתמנת בתמר ומהשקעות נוספות שבוצעו בקידוחים לצורך הנחת צנרת נוספת.

על רקע זה  מנהל רשות המסים מסרב להעביר בשלב זה את תגמולי המס לקרן העושר. הסיבה לכך היא שעבור כסף זה לא הוצאו שומות סופיות ולכן היקפו אינו ברור לאיש.

לפי ההצהרות מידי פעם היקף הנכסים הנדרש לקרן כבר עומד על 1 מיליארד שקל (286 מיליון דולר). אך, נכון להיום כספי המיסוי בפועל (כולל תמלוגים מכימיקלים לישראל) עומדים לפי נתוני החשב הכללי על הרבה פחות מכך.

ןשוב, למרות דברי הרהב  על מיליארדים הסכימה הממשלה כי עד לכיסוי עלויות ההפקה, בעלי המאגר לא ישלמו למדינה את 'תמלוגי ששינסקי'.  ונראה כי "כיסוי עלויות ההפקה" הוא בור ללא תחתית.

בעקבות כך פנתה ח"כ אורית פרקש הכהן (כחול לבן), לשעבר מנהלת רשות החשמל, למנהל רשות המסים וליו"ר ועדת הכספים בבקשה לקיים דיון דחוף בנושא.

ח"כ פרקש מציינת כי כבר בשנת 2014 חוקקה מדינת ישראל את חוק הקרן במטרה לוודא שרווחי יתר של חברות הגז ימוסו ויושקעו בקרן מיוחדת. הקרן מכונה "קרן העושר", ורווחיה מיועדים לרווחת הציבור ולדורות הבאים למטרות חברתיות, כלכליות וחינוכיות".

אך מתברר כי מאז 2014 ועד היום הצטברו לכאורה רק כמה מאות מיליוני שקלים, אף שהצפי של הממשלה היה אחר לגמרי והובטחו אפילו "מאות מילארדים" .

אז הכרחי לבדוק מהי הבקרה הציבורית על רווחי חברות הגז ולהיכן נוזלים הכספים שהובטחו.