קיפוח חמור של תושבי הפריפריה

יום ה', 3 באוקטובר 2019

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדהימים במידת הפיגור בהשקעה הממשלתית   והאפליה לרעה של תושבי הפרפריה .

והמדהים הוא כי קולם של הנפגעים ישירות אלה לא נשמע ברמות ציבוריות ופוליטיות.

להלן ריכוז הנתונים: