שיעור הנתמכים והתמיכה במשיכת בעלי ידע

יום ש', 2 בפברואר 2019
מחקר של חברת פיו רסרץ' (Pew Research)
מנתח תקציבים ופעילות של ממשלות וארגונים ציבוריים בתמיכה למשיכת בעלי ידע אליהן.
התוצאות מציינות מהו אחוז המהגרים הללו הנתמך.
ישראל מפגרת
 
Support for high skilled immigration, 2019. 
 
Sweden: 88%
UK: 85%
Canada: 84%
Germany: 81%
Australia: 79%
US: 78%
France: 68%
Spain: 67%
Netherlands: 61%
Greece: 54%
Israel: 42%
Italy: 35%
 
 
(Pew Research)