הגדלת מענק במסגרת קרן קוריאה-ישראל

יום א', 10 בפברואר 2019
 
advanced_1
קרן קוריאה-ישראל למו"פ תעשייתי (KORIL-RDF) מוסרת כי פיילוט הגדלת המענק המשותף עבור פרויקטים בהיקף מלא (FULL SCALE) ימשך גם בשנת 2019.
ניתן לקבל מענקים של עד 50% מעלויות המו"פ של הפרויקט.
ניתן לקבל מענק משותף של עד 2 מליון דולר לפרויקט בהיקף מלא.
מועד סגירת הקולות הקוראים:
31 ביולי 2019

הצעות לשת"פ מו"פ מכל מגזרי הטכנולוגיה יתקבלו בברכה - חדשנות היא המפתח!

למידע נוסף, ניתן לפנות לדבורה שבת – מנהלת הקרן בישראל:
טל': 972-3-511-8183+
Deborah.Schabes@innovationisrael.org.il