בעיית המחסור בכוח אדם בהי-טק

יום ב', 25 בנובמבר 2019
דוח הרשות לחדשנות על המחסור בהון אנושי:
בתעשיית ההייטק הישראלית החלו המשקיעים בשנים האחרונות להשקיע סכומים גדולים יותר - לאורך זמן רב יותר - במספר קטן של יותר חברות הזנק. בהתאמה, מספר עסקאות הגיוס בישראל יורד בהתמדה בשנים האחרונות, במיוחד בשלבים המוקדמים, בעוד שגודל הסבב החציוני עולה. כך לדוגמה, גובה הגיוס החציוני בסבב B היה כ-10 מיליון דולר ב-2015, ובמחצית הראשונה של 2018 – 20 מיליון דולר. 
 
המשמעות של מגמות אלו היא שמשקיעים בישראל ובעולם "בוחרים מנצחים" כבר בשלב מאוד מוקדם, וסביבת המימון לחברות הזנק בתחילת דרכן נעשית תחרותית מאוד. מנגד, חברות הזנק מבטיחות יכולות לגייס הון פרטי בהיקף אדיר ולצמוח במהירות, וללא עמידה בתנאים המחמירים שדורש ההון הציבורי.
 
חברות ישראליות רבות עולות בשנים האחרונות על מסלול צמיחה מהירה כשהן “מתודלקות” בהון רב. במצב זה הן נדרשות לגייס כוח אדם מיומן בקצב מואץ, והן מתחרות עליו מול שחקנים נוספים באקוסיסטם, ובפרט החברות הרב-לאומיות שממשיכות ומרחיבות את פעילותן בישראל.
 
ואכן, הביקוש האדיר למהנדסים ומפתחים מיומנים ממשיך להיות מורגש בתעשייה. לפי מחקר שערך ארגון Startup Nation Central בשיתוף רשות החדשנות וחברת צבירן, היו בשנת 2018 כ-15,000 משרות פנויות בתעשייה. כמו כן, שיעור העובדים המפוטרים בסקטור נמצא בירידה עקבית בשנים האחרונות, בעוד ששיעור העזיבות הרצוניות נמצא בעלייה – מגמה המעידה על
הביקוש הגבוה לכוח אדם.
 
לדברי הדוח: "הממשלה בישראל מרכזת מאמצים להגדלת היצע ההון האנושי המיומן להייטק בכל התחומים, באמצעות הגדלת מספר הסטודנטים למקצועות ההייטק באוניברסיטאות, פיתוח ערוצי כניסה חוץ- אקדמיים מגוונים לתעשייה, פתיחת ערוצים לגיוס כוח אדם מיומן מחו"ל, וכן עידוד לימודי מתמטיקה ומדעים בבתי הספר. במסגרת המאמצים הללו מושם דגש מרכזי על שילוב נשים ואוכלוסיות הנמצאות בתת-ייצוג בהייטק (ובפרט ערבים וחרדים), מתוך הבנה כי קיים פוטנציאל משמעותי שאינו ממומש בקבוצות אלו."