אין מים אז קונים

יום ה', 16 בנובמבר 2017

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

 

עקב המחסור הצפוי: המדינה רוכשת מים מותפלים

ועדת המכרזים המשותפת למשרד האוצר, משרד האנרגיה ורשות המים השלימה  הליך לרכישת כמויות מים נוספות ממתקני ההתפלה הקיימים בפלמחים, שורק, אשקלון וחדרה. ההליך החל לפני מספר שבועות לאחר שגובשו הערכות בנוגע למחסור בכמויות המים הדרושות למשק בשנת 2018.

על פי המודלים והתחזיות של רשות המים, גם החורף הנוכחי צפוי להיות שחון וזאת בהמשך לרצף נדיר של 4 שנות בצורת.

עקב הצפי למחסור במים טבעיים, החל הליך לרכישת מים מותפלים. במסגרת ההליך, צפויה המדינה לרכוש כמויות נוספות של מים מותפלים בהיקף של כ-75 מלמ?ק (מיליון מטר מעוקב) עד סוף שנת 2018,מהם כ-8 מלמ?ק כבר בשנת 2017

המתווה מול הזכיינים נוהל באופן שיעודד את קבלת הכמויות הנוספות בהקדם האפשרי עוד השנה. כמויות המים הנוספות הינן בהיקף משמעותי המגיע כמעט לכמות המים הכוללת המסופקת על ידי מתקן התפלה יחיד במשך שנה. הרכישה צפויה לתמוך בצורה משמעותית במשק המים בתקופה הקרובה ותחילת הספקת המים צפויה להתחיל מיידית.